Marţi, 06 iunie, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, str. Naţională 11, se va desfăşura şedinţa comună de lucru a preşedintelui raionului şi a şefului interimar al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat cu şefii serviciilor publice descentralizate, desconcentrate, primarii oraşelor, comunelor, satelor şi funcţionarii publici din Aparatul preşedintelui raionului. În ordinea de zi sunt următoarele chestiuni:

1.Cu privire la organizarea odihnei copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2017

Informează: Iulia Pancu, şef al Direcţiei educaţie

2.Cu privire la măsurile întreprinse pentru ameliorarea situaţiei sanitaro-epidemiologice din teritoriu

Informează: Raisa Popovici, medic-şef al Centrului sănătate publică raional Ungheni

3.Cu privire la conlucrarea organelor constatatoare întru asigurarea respectării legislaţiei Republicii Moldova

Informează: Igor Vrănescu, inspector-şef al Inspectoratului de poliţie a raionului Ungheni