Ieri, 12 martie, în incinta Consiliului raional Ungheni, a avut loc o întrevedere între autorităţile pulice locale din Ungheni, preşedinteleraionului Ungheni, Iurie Toma, primarul oraşului Ungheni, Alexandru Ambros, directorul Apa Ungheni”, Ion Negură şi reprezentanţii SCApavital” SA Iaşi, Ion Toma, director general şi directorul tehnic, Mihai Doruş.

Scopul principal al acestei întîlniri a fost posibilitatea de a aproviziona cu apă potabilă de caliatate şi a dezvolta în continuare sistemul de canalizare pe teritoriul oraşului şi raionului Ungheni.

           

Au discutat despre un concept de cooperare tranfrontalieră la baza căruia stau Convenţia cadru pentru cooperare tranfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată de Consiliul Europei, semnată la Madrid 1980 şi Protocolul adiţional al Convenţiei cadru de la Stasbourg; Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la Strasbourg în 1985 de Consiliul Europei ş.a..

Părţile prezente la dialog au convenit să semneze un Acord de colaborare care prevede elaborarea unui studiu de fezabilitate cu suportul SC,,Apavital” SA Iaşi în baza căruia va fi pus în acţiune programul de dezvoltare a sistemului de apeducte în toate 33 localităţi din raionul Ungheni şi 8 localităţi din Raionul Nisporeni.

Acest Program de dezvoltare va fi susţinut din fonduri Republicane de dezvoltare şi programul operaţional România – Republica Moldova (proiect transfrontalier).

Urmare a acestui dialog bilateral va fi format un grup de lucru de ambele părţi care se vor ocupa de studiul de fezabilitate, elaborarea proiectelor tehnice şi realizarea programului integru de colaborare.

Preşedintele raionului a menţionat că este un proiect mult aşteptat, viabil şi foarte important pentru cetăţenii raionului Ungheni care cred încă că apa în raionul Ungheni este un “lux”.