Astăzi,  29 martie curent, Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului în parteneriat cu Consiliul raional Ungheni (Secția Economie și Reforme) a organizat o vizită de studiu pentru  14 persoane interesate de antreprenoriatul social din rn. Ungheni în s. Răzeni,r Ialoveni.

A fost vizitată întreprinderea socială de inserție ”Floare de Cireș Service” SRL, care prestează  servicii de catering, cantină de ajutor  social și a atins performanțe în dezvoltare, cu un impact semnificativ asupra prestării serviciilor sociale și angajării persoanelor din grupurile defavorizate.

De asemenea, a fost vizitată Academy IT (servicii de robotică) din mun. Chișinău.

Reamintim că Asociația pentru Promovarea Antreprenoriatului (APA) implementează proiectul „Antreprenoriatul Social – punct forte în dezvoltarea durabilă a comunităților”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

În cadrul proiectului au fost realizate tururi informative și sesiuni de instruire pentru promovarea inițierii și dezvoltării întreprinderilor sociale, necesare pentru comunități.

Activitățile au fost realizate în raioanele Republicii Moldova, inclusiv în  raionul Ungheni.