Astăzi, 30 iunie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional Ungheni, cu suportul Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Construcţiilor, Agenţiei de Dezvoltare Centru, dar şi a Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei ( GIZ), s-a desfăşurat Atelierul de Lucru în cadrul proietului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” şi ca parte integrantă a polanului de lucru din cadrul „Planificarea şi programarea regională”. Prin instituirea grupului de lucru are loc de fapt continuarea procesului de implementare a Programului Regional Sectorial de Alimentare cu Apă şi de Canalizare (AAC) pentru Regiunea Centru.

Scopul întîlnirii a fost de a prezenta rezultatele obţinute în procesul elaborării Studiilor de Fezabilitate în baza Conceptului de Proiect Viabil Ungheni, inclusiv: 1. Compartimentul tehnic (situaţia existentă şi propusă, planul investiţional, selectarea fazei I de implementare); 2. Compartimentul legal şi instituţional ( legislaţia, politicile din sector, cadrul instituţional; 3. Compartimentul financiar (finanţarea proiectului, accesabilitatea tarifului, recuperarea costurilor prin tarif, evaluarea tarifului).

Ţinem să aducem sincere mulţumiri reprezentanţilor ADR Centru pentru organizare şi prezenţă, dnei Marina Secrieru, dlui Cristian Murariu, dnei Oxana Briceag, dlui Victor Găină, dlui Mihail Rogovei, precum şi membrilor Grupului de Lucru.