La 17 mai curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat Atelierul de planificare strategică.
Chestiunile care s-au examinat sunt indicate în agenda anexată:
Agenda ședinței:
9:40 – 10:00 Înregistrarea participanților.
10:00 – 10:05 Deschiderea ședinței.
Ghenadi MITRIUC, președintele raionului
10:05 – 10:15 Scopul și Obiectivele Atelierului de planificare strategică.
Diana NASTAS, Consultantă
10:15 – 10:30 Impactul implementării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni 2012 – 2020: principalele constatări și recomandări.
Ludmila URSATIEV, Șefa Secției Economie și Reforme
10:30 – 10:40 Situația curentă și tendințele de dezvoltare în regiunea Ungheni.
Lilian DANILOV, Consultant
10:40 – 11:10 Analiza factorilor de dezvoltare a regiunii.
Facilitatori: Diana NASTAS, Lilian DANILOV
11:10 – 11:40 Validarea Viziunii de dezvoltare. Elaborarea viziunii de dezvoltare pe care regiunea dorește să o atingă în 2030. Regiunea țintește spre o viziune pragmatică; o viziune ce poate fi implementată, nu doar o “listă a dorințelor/doleanțelor”.
Diana NASTAS, Consultantă
11:40 – 12:10 Identificarea domeniilor și direcțiilor prioritare de dezvoltare. Definirea direcțiilor sectoriale majore ce vor ghida acțiunile regiunii pe parcursul următorilor 8-9 ani. Validarea direcțiilor strategice de întreaga audiență.
Facilitatori: Diana NASTAS, Lilian DANILOV
12:10 – 12:30 Încheiere
– Pașii ce urmează.