Astăzi, 2 iulie 2018, în Sala de ședințe a  Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat Atelierul Grupului de Lucru privind actualizarea capitolului ”apă și canalizare” al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru anii 2018-2025.

Experții GFA ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei/GIZ în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni”, au prezentat concluziile analizei diagnostic privind dezvoltarea sectorului ”apă-canalizare” din raionul Ungheni și recomandările de dezvoltare a sectorului ”apă-canalizare” din raionul Ungheni pentru perioada 2018 -2025 (viziunea, obiective strategice și specifice, măsuri, planul de acțiuni). Totodată, s-a discutat aprobarea de către grupul de lucru a primei variante a componentei actualizate a capitolului ”apă-canalizare” din cadrul Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului.

De notat, că proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Ungheni”, este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei/ GIZ Moldova prin Agenția de Dezvoltare Regională Centru cu suportul financiar acordat de Uniunea Europeană.

Rezumatul  capitolului actualizat ”apa-canalizare” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a raionului Ungheni (2018-2025) poate fi accesat aici:

Rezumatul capitolulul apa-canalizare din Strategie

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru anii 2018-2025 va fi supusă în scurt timp consultărilor publice.