În perioada 12-13 octombrie 2017 delegații din Olanda, Norvegia, Italia, Bosnia și Herțegovina s-au aflat în vizită la Consiliul Raional Ungheni în cadrul proiectului CRISMAS. În cadrul vizitei partenerii proiectului au făcut schimb de experiență privind rezultatele obținute în procesul de elaborare a strategiilor locale de management al riscurilor de dezastre și au propus soluții la provocările apărute în acest proces. Totodată, delegațiile străine au participat la o simulare de cutremur de pământ la ÎM „Apă-Canal”, unde angajații acesteia au exersat cum să reacționeze în caz de apariție a acestui risc de dezastru.

12 octombrie 2017

Ședința de învățare și schimb de experiență (LES 6) a oferit posibilitatea partenerilor din proiect să prezinte rezultatele obținute până în prezent în vederea elaborării participative a strategiilor de management al riscurilor de dezastre. S-a discutat despre structura și conținutul viitoarelor strategii de management al riscurilor de dezastre și o atenție deosebită a fost acordată planurilor de acțiuni și măsurilor de prevenire, educare, informare, reducere a riscurilor de dezastre și intervenție în caz de apariție a lor. Într-o atmosferă lucrativă partenerii proiectului CRISMAS au prezentat strategiile locale de management al riscurilor de dezastre în proces de elaborare, inclusiv și problemele cu care s-au confruntat în procesul elaborării lor. ”Avem toată certitudinea că acel produs final pentru raionul Ungheni va fi un document de pornire pentru redresarea situației în identificarea, monitorizarea și gestionarea situațiilor de criză, care, cu părere de rău, dacă ne referim la riscurile cu carcater natural, sunt tot mai dese. Echipa de proiect a muncit foarte mult,  profesionist și participativ, cu implicarea tuturor serviciilor responsabile. Această strategie este prima strategie de acest fel în țară. Nici la nivel național nu dispunem de o strategie de management al riscurilor de dezastre. Avem semnat un memorandum de colaborare cu Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, care așteaptă să vadă această strategie locală, ce va servi drept exemplu pentru alte autorități publice locale. Impactul proiectului este cu mult mai larg, fiindcă am cunoscut noi parteneri internaționali și am dezvoltat niște relații de colaborare. Am speranța că vom colabora și în alte proiecte, prin care deja vom interveni în situațiile de urgență pentru a asigura securitatea oamenilor. Oportunitățile financiare pe care ni le oferă UE sunt tot mai multe și aș vrea să menționez că în cadrul Programului Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”, Consiliul Raional Ungheni a aplicat în calitate de partener un proiect care vizează interveția în cazul unor situații de urgență și în prima etapă proiectul a trecut. Suntem dispuși să valorificăm diferite oportunități de finanțare externă pentru a colabora și în alte proiecte”, a accentuat Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni.

Consiliul Raional Ungheni dispune deja de experiență de colaborare internațională cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, cu Regiunea Jogeva/Estonia și Karina/Finlanda, care în decembrie 2017 vor discuta despre viitoarele direcții de colaborare. Odată cu venirea în acest cerc al partenerilor internaționali a Regiunii de siguranță sud „Olanda de sud”, va fi posibil de realizat mult mai multe lucruri concrete în domeniul managementului riscurilor de dezastre.

„Noi suntem încântați de ospitalitatea unghenenilor. Cel mai important lucru pe care l-am învățat pe parcursul celor 2 ani de lucru împreună cu Consiliul Raional Ungheni este colaborarea frumoasă cu partenerii, dar și actorii locali. De fiecare dată am fost impresionați de modul în care Consiliul Raional Ungheni a realizat toate sarcinile puse în proiect. Sper că vom avea oportunitatea să colaborăm și să lucrăm împreună și în viitor. Primul pas pentru o colaborare de durată a fost făcut. Regiunea de siguranță sud „Olanda de Sud” a decis să înceapă o colaborare cu Direcția Situații Excepționale din Ungheni.  Cred că în viitoarea vizită vor veni câțiva colegi de ai mei pentru a discuta despre colaborarea de viitor cu Direcția Situații excepționale Ungheni,” a comunicat Nico van Os, managerul proiectuloui CRISMAS.

Strategia de management al riscurilor de dezastre a raionului Ungheni este bazată pe recomandările și instrucțiunile oferite de partenerii din Olanda și are la bază rezultatele proceselor de identificare, analiză și evaluare a riscurilor prioritare din raionul Ungheni, precum și recomandările propuse în procesul de autoevaluare a capabilității de management al riscurilor de dezastre. Au fost colectate propuneri de măsuri și acțiuni de la serviciile publice desconcentrate și descentralizate pentru prevenirea și reducerea riscurilor de dezastre prioritare: inundații, secetă, grindină, alunecări de teren, cutremure de pământ; incendii, accidente de transport și depistarea munițiilor neexplodate. Astfel, au fost colectate 123 măsuri pentru riscurile prioritare din raionul Ungheni cu caracter natural, tehnogen și biologico-social, fiind ulterior evaluate prin motoda cost-beneficiu, cost-eficacitate și metoda analiza-multicriterii.

Strategia de Management al Riscurilor de Dezastre (SMRD) a raionului Ungheni va avea 7 capitole și va cuprinde: necesitatea și avantajele unei strategii de management al riscurilor de dezastre pentru autoritățile publice locale, situația curentă privind riscurile de dezastre specifice raionului Ungheni, viziunea, misiunea și principiile unei strategii, obiectivele generale și specifice, măsuri și Planul de Acțiuni, cadrul legal și structurile organizaționale cu responsabilități concrete, modalități și tehnici de informare, educare și implicare a comunităților și cetățenilor, structuri de monitorizare și evaluare a implementării Strategiei de management al riscurilor de dezastre în raionul Ungheni. Astfel, măsurile și acțiunile propuse în strategie, pot fi grupate în: activități de informare și educare; activități de elaborare a planurilor individuale pentru a face față situațiilor de urgență; atragere investiții în infrastructura critică; dezvoltarea parteneriatelor intersectoriale și intrasectoriale, inclusiv transfrontaliere pentru reducerea riscurilor de dezastre. Vor fi incluse măsuri de reducere a efectelor schimbărilor climatice, precum și reabilitarea, modernizarea și dotarea serviciilor specializate cu echipamentul necesar.

Procesul de elaborare participativă a SMRD a raionului Ungheni a oferit o imagine clară a raionului privind riscurile de dezastre specifice, responsabilizându-i pe actorii locali să propună măsuri concrete de reducere a riscurilor de dezastre și cel mai import, să se angajeze la etapa de implementare a lor. „Elaborarea SMRD a raionului Ungheni nu este un proces care se canalizează numai pe elaborarea strategiei ca document, ci această strategie va cuprinde o parte din măsurile de riscuri de dezastre pentru municipiul Ungheni. Astfel va fi făcută sinergia proiectului CRISMAS cu proiectul PNUD, care a sprijinit elaborarea strategiei de management a riscurilor de dezastre pentru municipiul Ungheni. Pe parcursul elaborării strategiei ne-am dat seama că trebuie să atragem atenție problemei privind schimbările climatice, cu accent sporit pe măsuri de reducere a efectelor schimbărilor climatice. Încălzirea globală și efectele ei identificate ca și riscuri, cum ar fi inundațiile, alunecările de teren, seceta sunt riscuri grave pentru raionul Ungheni, generate de schimbările climatice. Important este să întreprindem măsuri de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice. SMRD va avea o componentă ce ține de încălzirea globală și efectele schimbărilor climatice, drept cauză cu efecte asociate la riscurile de dezastre specifice raionului”, a concluzionat Svetlana Ciobanu expert senior elaborare strategii.

Experiența Norvegiei este de invidiat în domeniul managementul riscurilor de dezastre. Norvegia este o țară care are ca și prioritate managementul riscurilor de dezastre și aceasta se întrevede în actele normative și legislative. La nivel național Republica Moldova nu are o legislație definitivată. Municipalitatea Stavanger are toate serviciile puse la punct în domeniul situațiilor de urgență, orientate spre siguranța socială, fapt ce reprezintă un model pentru Ungheni. Astfel, toate măsurile asumate în strategie vor trebui să fie aplicate la nevoile cetățeanului.

Pentru raionul Ungheni, spre deosebire de ceilalți parteneri, este mult mai dificil de a asigura durabilitatea strategiei pe motiv că nu avem o strategie de management al riscurilor de dezastre la nivel național, care ar trebui să fie mână în mână cu strategiile locale sau raionale. În urma implementării SMRD în raionul Ungheni vor fi obținute 2 rezultate majore: oamenii vor fi în siguranță și se vor reduce pierderile și daunele provocate de dezastre.

13 octombrie 2017 –Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale

La 13 octombrie 2017, s-a desfășurat o simulare de cutremur de pământ la ÎM ,,Apă Canal” din municipiul Ungheni pentru a exersa acțiunile comisiei pentru situații excepționale și a fortelor protecției civile a intreprinderii, serviciilor raionale de pregătire permanentă la organizarea lichidarii consecințelor unui cutremur de pământ.               Astfel, în urma simulării unui cutremur de pământ cu magnitudenea de 7.0 grade pe scara Richter s-a produs scurgere de clor la ÎM ,,Apă-Canal”. S-a constatat că în interiorul depozitului de clor în urma scurgerii două persoane au perdut cunoștința. Imediat  au fost solicitate forțe și mijloace suplimentare. A fost lichidată scurgerea de clor  și s-au întreprins măsuri pentru stoparea ridicării substanțelor nocive în atmosferă. S-a creat Statul Major compus din 10 persoane, care a solicitat forțe și mijloace adăugătoare. Au intervenit mai multe autospecialele care au stopat ridicarea substanțelor nocive în atmosferă. Între timp s-a produs un incendiu în încăperea ÎM ,,Apă Canal”, de unde a fost evacuată o persoană sinistrată. Incendiul a fost lichidat. În același moment, în apropierea ÎM ,,Apă Canal” s-a produs un accident. Imediat la fața locului s-a deplasat autospeciala pentru descarcerare.

„Am fost foarte impresionați de viteza de reacție și intervenție în situații de urgență și nivelul de coordonare a unităților și serviciilor locale. Este de apreciat faptul că cei implicați știu cum să acționeze și ce trebuie să facă în cazurile de urgență. Simularea s-a desfășurat cu succes,” a specificat Torstein Nielsen, șef unitatea de management al situațiilor de urgență din municipalitatea Stavanger, Norvegia.

Pentru a marca și educa cetățenii de a fi pregătiți în cazul riscurilor naturale, a fost desfășurat un flash-mob cu participarea a peste 100 de tineri, iar voluntarii ProUngheni au transmis mesajul prin mișcări de dans că trebui să ne unim eforturile pentru a reduce riscurile dezastrelor naturale. În cazul în care riscurile apar, trebuie să știm ce măsuri să întreprindem și să ne adresăm la timp serviciilor responsabile. Partenerii proiectului CRISMAS au avut parte și de un program cultural divers, vizitând SA „Covoare – Ungheni”, Muzeul de istorie și etnografie Ungheni, muzeul satului Pârlița, rezervația naturală „Plaiul Fagului” și au participat la Festivalul recoltei, vinului și promovării tradițiilor naționale.

Ședința învățare și schimb de experiență LES 6 s-a desfășurat în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova. Proiectul „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/Community for Risk Management and Assessment – CRISMAS” este finanțat de Comisia Europeană prin Directoratul general de ajutor umanitar și protecție civilă. Scopul proiectului CRISMAS este implementarea metodologiilor de evaluare și management al riscurilor și construirea unei comunități largi la nivel European pentru specialiștii din structurile guvernamentale responsabili de evaluarea și managementul riscurilor, încurajarea  cooperării și schimbului de experiență în cadrul UE.

Galerie foto de la LES 6 (12-13.10.2017)

Mai multe informații :

Liliana Tincu, coordonator local Proiect CRISMAS

Date de contact: 236 2 74 39

Website: www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail: community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com