Consiliul raional Ungheni organizează Audieri publice privind elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2018, care se vor desfășura pe data de 21 noiembrie, ora 10:00, la sediul Consiliului raional, str. Națională 11, sala de ședințe.

Proiectul bugetului raional pe anul 2018

Denumirea Cod Suma, mii lei
I. VENITURI, total 1 236873,9
          Inclusiv:
 Venituri proprii și colectate 19491,4
 Transferuri cu destinație generală de la bugetul de stat 33870,3
 Transferuri cu destinație special de la bugetul de stat   183512,2
II. CHELTUIELI, total 234377,9
        Inclusiv din:
Resurse cu destinație specială 183512,2
Resurse generale 47909,7
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2956,0
    Inclusiv pe domenii:
Servicii de stat cu destinaţie generală 01 12193,9
Apărare națională 02 585.1
Servicii în domeniul economiei 04 16982.3
Cultură, sport,tineret,culte și odihnă 08 8159,6
Învățămînt 09 166945,7
Protecție socială 10 29511,3
III. SOLD BUGETAR 2496,0
IV. SURSELE DE FINANȚARE,inclusive

Rambursarea împrumutului instituțiilor financiare

-2496,0

Estimările bugetului raional pe anul 2018 au fost elaborate în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova în vigoare.

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de politica statului în domeniul veniturilor și cheltuielilor bugetare , particularitățile specifice de stabilire a relațiilor  interbugetare, limitele de transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale , precum și de cerințele și particularitățile de elaborare și prezentare a propunerilor de buget de către APL pe anul 2018. Veniturile bugetelor locale se formează din impozite, taxe, alte venituri prevăzute de legislație:venituri generale;venituri colectate ;granturi pentru proiecte finanţate din surse externe.

Una din schimbările parvenite în legislație privind veniturile bugetelor locale, este excluderea taxei de folosire a drumurilor și includerea transferurilor cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor, care au fost estimate în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați în teritoriu și anume 167,7 km , în sumă de 14734,1 mii lei.

Comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2017 veniturile generale ale bugetului raional pentru anul  2018  s-au majorat cu  17623,2  mii lei sau cu 8,0 la sută.

Competențele în efectuarea cheltuielilor bugetului raional pe domenii de activitate sunt delimitate prin legislația privind administrația publică locală și descentralizarea administrativă.

Resursele financiare disponibile sunt direcţionate la programe de importanţă vitală, proiecte de infrastructură majore , asigurarea funcționalității instituțiilor publice.

Cheltuielile bugetului raional  pe anul 2018 pe  toate componentele se estimează, la general în sumă de 234377,9 mii lei, inclusiv pe domenii, conform tabelului.

La elaborarea proiectului bugetului de către direcțiile , secțiile  din subordinea Consiliului raional, se depun eforturi pentru micșorarea cheltuielilor, extinderea spectrului serviciilor prestate, activităților desfășurate și creșterea calității lor

Proiectele  bugetului în prima și a doua lectură le puteți accesa aici:

I. Prima lectură:

Decizie in prima lectura

Anexa nr.1 indicatorii generali si sursele de finantare — копия

II. A doua lectură:

Anexa nr.1 indicatorii generali si sursele de finantare

Anexa nr.2 Componenta veniturilor bugetului

Anexa nr.3 Cheltuielile conform clasificatiei

Anexa 4 venituri colectate

anexa nr.5 nomenclatorul

Anexa nr. 6 efectivul-limita

Anexa nr.7 sinteza FLSSP

anexa nr.9 imprumuturi

Anexa la nota informativa

Decizie a doua lectura 2018

Nota informativa proiect buget 2018

Așteptăm propunerile cititorilor privind elaborarea bugetului pentru anul 2018 pe adresa electronică consiliul@ungheni.md