La 21 noiembrie, curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-au desfășurat Audierile publice privind elaborarea proiectului bugetului raional pe anul 2018. Întrunirea, la care au participat reprezentanți ai Direcției finanțe, Direcției educație, Direcției asistență socială și protecție a familiei, manageri școlari și presa locală, a fost prezidată de președinta raionului, Ludmila Guzun.

”Ne-am adunat să discutăm împreună propunerile privind proiectul bugetului pentru anul 2018, să analizăm problemele și să încercăm să găsim soluții. S-a lucrat mult la elaborarea proiectului bugetului reieșind din necesitățile pe care fiecare subdiviziune din subordinea Consiliului raional a prezentat Direcției finanțe. Am încercat să coordonăm posibilitățile bugetului cu solicitările din teritoriu. Proiectul bugetului urmează a fi aprobat la următoarea ședință ordinară a Consiliului raional” a spus președinta.

După ce s-a făcut o prezentare a bugetului, s-au purtat discuții privind particularitățile și neajunsurile bugetului anului 2017. S-a pus accent pe finanțarea instituțiilor educaționale, 71 % din buget reprezentând transferurile cu destinație specială. S-a menționat situația alarmantă din domeniul educației.

”Din cele 23 instituții cu deficit la buget, 16 nu acoperă fondul de salarizare. Normativele de calculul per elev sunt concludente, de aceea vom solicita Guvernului o altă modalitate de repartizare a fondurilor, pentru a lucra în regim normal. Depunem eforturi pentru ne încadra în buget ca să evităm închiderea școlilor. O ultimă soluție ar fi utilizarea resurselor din Componenta raională, dar aceasta este destinată creării bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățământ, și  nu pentru acoperirea deficitului bugetar. Va trebuie să depunem eforturi comune pentru a soluționarea problemele existente”, a spus Ludmila Guzun. În acest sens, președinta a propus pentru unele localități crearea de filiale, dar și o reorganizare a instituțiilor prin cumulare, ceea ce ar duce la scăderea considerabilă a cheltuielilor pentru încălzire.

Totodată, comparativ cu prevederile aprobate pe anul 2017 veniturile generale ale bugetului raional pentru anul  2018 s-au majorat cu 8,0 %. Resursele financiare disponibile sunt direcţionate la programe de importanţă vitală, proiecte de infrastructură majore , asigurarea funcționalității instituțiilor publice.

La elaborarea bugetului s-a ținut cont de politica statului în domeniul veniturilor și cheltuielilor bugetare , particularitățile specifice de stabilire a relațiilor  interbugetare, limitele de transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale , precum și de cerințele și particularitățile de elaborare și prezentare a propunerilor de buget de către APL pe anul 2018.