Astăzi, 16 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-au desfășurat Audierile publice privind elaborarea proiectului bugetului raional pentru anul 2019. Întrunirea, la care au participat reprezentanți ai Direcției finanțe, Direcției educație, Direcției asistență socială și protecție a familiei, manageri școlari și reprezentanți ai Consiliului raional Ungheni.

Comparativ cu prevederile aprobate pentru anul 2018 veniturile generale ale bugetului raional pentru anul  2019 s-au majorat cu 7,7 %. Resursele financiare disponibile sunt direcţionate la programe de importanţă vitală, proiecte de infrastructură majore , asigurarea funcționalității instituțiilor publice.

La elaborarea proiectului bugetului de către direcțiile , secțiile  din subordinea Consiliului raional, se depun eforturi pentru micșorarea cheltuielilor, extinderea spectrului serviciilor prestate, activităților desfășurate și creșterea calității lor.

Proiectele  bugetului în prima și a doua lectură le puteți accesa pe pagina www.crungheni.md