Ședința comună a Consiliului Raional de Tineret cu reprezentanții APL

Dna Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului Ungheni a participat astăzi, 23 octombrie , la ședința comună organizată de Consiliul Raional al Tinerilor din Ungheni cu reprezentanții APL , privind prioritizarea cheltuielilor în elaborarea bugetului pentru anul 2021. La începutul  ședinței au fost prezentate tematicile și scopul întrunirii (raportor: dra Tatiana Tomșa, președintele  CRT Ungheni), apoi a […]

Mai multe detalii

Întrunire metodică online cu specialiștii caselor și căminelor culturale din raion

Vicepreședinta raionului Ungheni, dna Tatiana Lazar a participat astăzi , 23 octombrie , la întrunirea metodică online cu specialiștii caselor și căminelor culturale din raion. În cadrul ședinței au fost discutate  cîteva chestiuni cu privire la activitățile cultural -artistice din perioada toamnă-iarnă, elaborarea și transmiterea  rapoartelor pentru anul 2020 și întocmirea programului  de activitate pentru […]

Mai multe detalii

Ședința Comisiei raionale pentru securitatea circlației rutiere

Astăzi, 23 octombrie 2020, în sala de protocol a  Consiliului raional s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru securitatea circlației rutiere . La ședință au participat  10 membri. În cadrul ședinței au fost analizate cîteva subiecte: 1.Cu privire la situația privind siguranța traficului rutier (scrisoarea Direcției patrulare „Centru” nr.34/17/1-3187 din 12.10.2020). 2.Cu privire la legalitatea instal[rii […]

Mai multe detalii

Ședința grupului de lucru privind implementarea PPP „Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Ungheni”

Astăzi, 23 octombrie 2020, dl Vasile Lupu , vicepreședintele raionului a participat la ședința grupului de lucru privind implementarea PPP „Prestarea serviciilor de furnizare a energiei termice din biomasă prin dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Ungheni”. Ordinea de zi a inclus 2 chestiuni: 1.Cu privire la realizarea proiectului PPP „Prestarea serviciilor de furnizare […]

Mai multe detalii

Etapa raională a concursului republican „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXX-a

Astăzi, 22 octombrie, dna Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului a salutat participanții concursului republican „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXX-A, consacrată scriitorului Lucian Blaga. Etapa raională s-a desfășurat în incinta Bibliotecii Publice Raionale „Dimitrie Cantemir” și a numărat 19 elevi din liceele din municipiul Ungheni, dar și din localitățile rurale. Moderatoarea , dna Nadejda Mihai, directoarea […]

Mai multe detalii

Ședința online cu managerii școlari

Astăzi , 22 octombrie 2020, dna Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului, a participat la ședința online cu managerii școlari. Ordinea de zi a inclus următoarele subiecte: 1.Acțiunile întreprinse de managerii școlari și APL, privind pregătirea instituțiilor de învățământ către perioada rece a anului . 2.Organizarea și desfășurarea procesului de atestare a cadrelor didactice și de conducere. […]

Mai multe detalii

Vizite de lucru în comuna Mănoilești

Astăzi , 21 octombrie 2020, dna Tatiana Lazar, vicepreședinta raionului, a efectuat  vizite de lucru  în câteva  instituții publice din  comuna  Mănoilești, cu participarea specialiștilor de la Secția Raională Cultură și Turism. Au fost  evidențiate provocările   cu care se confruntă angajații  bibliotecilor publice , Căminelor  culturale Mănoilești și Rezina, Instituției  de educație timpurie „Licurici”, Oficiului […]

Mai multe detalii

Ședința Consiliului de administrație a Direcției Educație

Vicepreședinta raionului dna Tatiana Lazar a participat astăzi, 20 octombrie 2020, la ședința Consiliului de administrație a Direcției Educație. În cadrul ședinței au fost puse în discuții 2 chestiuni: 1.Cu privire la analiza economico-financiară privind salarizarea cadrelor didactice, repartizarea orelor și activităților extrașcolare. Raportor: Gajea Cristina, specialist principal, Direcția Educație 2.Cu privire la asigurarea didactico-metodică […]

Mai multe detalii

Seminar de instruire cu secretarii consiliilor locale

Astăzi, 20 octombrie 2020, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat seminarul de instruire cu secretarii consiliilor locale. Ordinea de zi a inclus 3 chestiuni: 1.Cu privire la filmările și transmiterea în direct, prin intermediul internetului a ședințelor consiliilor locale. Raportor: Pisarciuc Mariana, specialist principal, Oficiul teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat […]

Mai multe detalii