Pentru prima dată raionul Ungheni și-a autoevaluat capabilitatea de management al riscurilor de dezastre în cadrul proiectului CRISMAS. Rezultatele autoevaluării capabilității de management al riscurilor, realizate în baza unui chestionar recomandat de Uniunea Europeana, au fost examinate și aprobate în cadrul ședinței Grupului de lucru și a Comitetului Local de Coordonare create în cadrul proiectului CRISMAS, care a avut loc pe data de 22.12.2016.

”Este de apreciat nivelul de implicare a actorilor locali, a serviciilor publice descentraliate, desconcentrate, dar și a Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale de la nivel național, care au contribuit la o autoevaluare obiectivă a capabilității noastre de gestionare a riscurilor de dezastre. Suntem la etapa când fiecare dintre noi ar trebui să înainteze propuneri de măsuri pentru a îmbunătăți și spori capabilitatea autorităților publice locale de a face față situațiilor de urgență”, a accentuat Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni.

Exercițiul de autoevaluare a capabilității de management al riscurilor a fost unul dificil, neavând la bază un model de autoevaluare a capabilității de management al riscurilor la nivel național. Raionul Ungheni este primul care a realizat aceasta autoevaluare, având drept inspirație liniile directoare ale Uniunii Europene (2015/C 261/03). „Dacă nu avem un model al nostru la nivel național de autoevaluare a capabilității de management al riscurilor, care ar trebui să servească drept model pentru autoritățile publice locale, este destul de dificil să facem autoevaluarea capabilității de management al riscurilor la nivelul raionului Ungheni, având doar liniile directoare ale UE. Este necesar să revizuim răspunsurile la cele 51 întrebări din chestionar pentru a avea o autoevaluare obiectivă și realistă. Astfel vom ajuta Direcția situații excepționale să aibă o descriere clară a ceea ce avem în domeniul managementului riscurilor și ce putem face în acest domeniu,” a completat Sventlana Ciobanu, expert senior politici în cadrul proiectului CRISMAS.

Au fost prezentate rezultatele ședinței de asistență și consultanță din 22.11.2016, unde factorii interesați au selectat și aprobat funcțiile social vitale (impactul uman, economic, de mediu, social și politici) și criteriile de impact, care vor servi drept criterii de bază la analiza riscurilor de dezastre prioritare pentru raionul Ungheni. Membrii celor două structuri cerate în cadrul proiectului CRISMAS au fost foarte cooperanți și au reevaluat capabilitatea de management al riscurilor de dezasrte în raionul Ungheni. „Experții proiectului au propus câteva idei de măsuri de îmbunătățire a capabilității de management al riscurilor în raionul Ungheni și vă încurajăm să veniți și Dvs cu propuneri concrete, care ulterior se vor regăsi în Strategia de management al riscurilor a raionului Ungheni și în special, în planul de măsuri,” a concluzionat Liliana Tincu, coordonator local al proiectului CRISMAS.

Ședințele Grupului de lucru și a Comitetului Local de Coordonare au loc în cadrul Proiectului „Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor/CRISMAS”, implementat de Regiunea de Siguranță Sud „Olanda de Sud” / ITINERIS Sănătate și siguranță din Olanda, în parteneriat cu Provincia Forli – Cesena din Italia, Agenția Regională de Dezvoltare Economică „PREDA – PD” din Bosnia și Herțegovina, Municipalitatea Stavanger din Norvegia și Consiliul raional Ungheni din Republica Moldova.

Mai multe informații :

Website:    www.crungheni.md, www.crismaseurope.eu

E-mail:      community@crismaseurope.eu, lilitincu@yahoo.com

poza1

poza2

poza3

poza4

poza5

poza6

poza7