Potrivit raportului prezentat de Tudor Rădeanu, șef Direcție asistență socială și protecție a familiei, în perioada anului 2016 au fost înregistrate 127 cazuri de prevenire a instituționalizării, dintre care: copii reintegrați în familia biologică/ extinsă – 23; copii plasați în Serviciul tutela/ curatela – 26; copii plasați în Serviciul de asistență parental profesionistă – 34 și acordarea Serviciului social sprijin familial pentru familii cu copii – 44.

De asemenea, 5 copii au fost instituționalizați cu dizabilități severe la Centrul de plasament de vârstă fragedă din Chișinău.

Categoria

Nr de familii

Nr de copii

Beneficiarii Serviciului social sprijin familial primar 1377 3104
Beneficiarii Serviciului social sprijin familial 93 180
Beneficiarii Serviciului social sprijin familial secundar cu acordarea ajutorului monetar 21 44
Beneficiarii Serviciului tutela/ curatela 19 26
Beneficiarii Serviciului asistență parental profesionistă 29 34

Problemele expuse în raportul comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate țin de responsabilitatea scăzută a autorităților tutelare locale față de problemele familiilor cu mulți copii și lipsa monitorizării copiiilor separați de familie. O altă problemă este considerată lipsa serviciilor specializate pentru copii cu comportament delicvent, dat fiind faptul că în anul 2016 au fost înregistrați 37 copii.

De notat, Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate are drept scop examinarea situației copilului aflat în dificultate și asigurarea protecției drepturilor lui. Prin urmare, obiectivul comisiei este să constate că familiile cu copii în situații de risc primesc suportul necesar pentru depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea acestuia în familie. Inclusiv, în cazul separării copilului de părinți, autoritatea tutelară teritorială asigură plasamentul copilului în Serviciul tutelă/ curatelă în familie extinsă, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, în serviciile de tip familial (Serviciul asistență parental profesionistă, adopție).