Devenit deja o frumoasă tradiţie, şi în acest an, în zi frumoasă de mai, în data de 29 ale lunii, s-a desfăşurat concursul raional “Businessmanul anului”, 2014. Ţinem să reamintim că acest concurs are menirea de a premia şi a evidenţia cei mai buni antreprenori şi oameni de afacere din raionul Ungheni. Este un bun prilej de a pune accent pe promovarea economiei raionului Ungheni, cel mai important pilon în dezvoltarea şi prosperarea raionului.

În acest an, evenimentul a avut loc într-un anturaj deosebit, şi anume la Clubul Bahmut, loc pitoresc şi ambient plăcut, cu participarea reprezentanţilor administraţiei publice locale, şi anume doamna Rodica Liţcan, secretarul Consiliului raional Ungheni, şefi ai serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raion, fiiind îmbinat cu un frumos programa artistic.

În acest context, adresăm sincere felicitări agenţilor economici nominalizaţi şi premiaţi pentru munca şi prestaţia deosebită pe parcursul anului 2014, dar şi pentru rezultatele ce vorbesc de la sine. Mulţumiri adresăm  Secţiei economie şi reforme, drei Ludmila Ursatiev şi întregii echipe, pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului an de an.

               

 

Mai jos urmăriţi nominalizările concursului raional „Businessmanului anului” 2014:

I. Se decernează Diploma de gradul III, se acordă trofeul şi insigna personalizată următorilor antreprenori:

  Categoria ”Businessmanul Anului 2014 în sfera de producere –agricultură” 

 dlui Anatolii Plăcintă, director SRL „Fortina – Labis”

 dlui Nicolae Lăpteanu, director ÎSS „Silva-Centru”              

  Categoria „Businessmanul Anului 2014 în sfera de producere-industrie”

dlui Radu Bînzaru, director SRL „Novaprod”

dlui Călin Ricu, director SA „Ricomario”

 Categoria  ”Businessmanul Anului 2014 în sfera construcţiilor” dlui Victor Saculţanu, director   SRL „Cons-Viand”    

  Categoria  ”Businessmanul Anului 2014 în sfera comerţului”

dlui Lilian Beleniuc, director SRL „Balt-Cons”

dlui Ion Ţîţu, director SRL „Javelin”

  Categoria  ”Businessmanul Anului 2014 în sfera prestări servicii” dlui Mihai Andruşca, director SRL „Domadicar”

  Categoria ”Cel mai bun exportator al anului 2014” dnei Svetlana Wolfring, director ICS „PintoMold” SRL

  Categoria  ”Cel mai tînăr antreprenor al anului 2014” dlui Ion Poia, directorul ÎI „Poia Ion”

  Categoria „Cel mai bun antreprenor-femeie al anului 2014”

 dnei Angela Mihalachi, director SRL „Unserv -Audit”                   

 dnei  Eugenia Truhin, director ÎI „Tria Truhin”

II.  Se decernează  Diploma de gradul II, se acordă trofeul şi insigna personalizată următorilor antreprenori:

 Categoria ”Businessmanul Anului 2014 în sfera de producere –agricultură”  dlui Nicanor Buzovoi, director SRL „Agrosfera-BM”

  Categoria „Businessmanul Anului 2014 în sfera de producere-industrie” dlui Iurie Bunciuc, director   SC „Filatura – Ungheni” SRL

  Categoria  ”Businessmanul Anului 2014 în sfera construcţiilor” dlui Ion Ţîţu, director SRL „Javelin”

  Categoria  ”Businessmanul Anului 2014 în sfera comerţului” dlui Haralambie Chirilov, preşedinte  Uniunea Cooperativelor de Consum Ungheni

  Categoria  ”Businessmanul Anului 2014 în sfera prestări servicii” dnei Natalia Iepuraş, administrator ZEL „Ungheni-Business”

  Categoria ”Cel mai bun exportator al anului 2014” dlui Nicolas Nicula, director general SRL „Moldabela”

  Categoria  ”Cel mai tînăr antreprenor al anului 2014” dlui Radu Crăciun, director SRL „Pirus”

  Categoria „Cel mai bun antreprenor-femeie al anului 2014” dnei Vera Pelipeţchi, director SRL „Estelit-Prim”                      

III. Se decernează  Diploma de gradul I, se acordă trofeul şi insigna personalizată următorilor antreprenori:

  Categoria ”Businessmanul Anului 2014 în sfera de producere -agricultură” dlui Dmitrii Ferfeţchii, director SRL „Dant-Agro”

  Categoria „Businessmanul Anului 2014 în sfera de producere-industrie” dnei Ingrid Granciuc, IM „Euro Yarns”SRL

 Categoria  ”Businessmanul Anului 2014 în sfera construcţiilor” dlui Vasile Bînzaru, director   SRL „BNV”    

  Categoria  ”Businessmanul Anului 2014  în sfera comerţului”

dlui Dionis Cojocaru, director SRL „Magirus” (comerţ angro)

dlui Vasile Bînzaru, director   SRL „BNV” (comerţ cu amănuntul)

  Categoria  ”Businessmanul Anului 2014 în sfera prestări servicii” dlui Igor Casian, director  general SA „Covoare – Ungheni”

  Categoria ”Cel mai bun exportator al anului 2014” dlui Marian Lefter, director ICS „Lear Corporation” SRL

  Categoria  ”Cel mai tînăr antreprenor al anului 2014” dlui Iaroslav Cojocaru, director SA „Megaron”

  Categoria „Cel mai bun antreprenor-femeie al anului 2014” dnei Nina Chiriac, director SRL „Dentiţa-Farm”

IV. Se decernează  Diplomă de merit al concursului raional „Businessmanul Anului 2014”, se acordă trofeul şi insigna personalizată următorilor antreprenori:

dlui Victor Gladchii, Gospodăria Ţărănească „Gladchii Victor”  (apicultură)

dlui Mihai Diaconu, Gospodăria Ţărănească „Diaconu Mihai”  (pomicultură)

dlui Serghei Nisteriuc, Gospodăria Ţărănească „Nisteriuc Serghei” (fitotehnie)             

V. Se menţionează cu diploma „Businessmanul Anului 2014” activitatea următorilor agenţi economici:

dna Liliana Starciuc, director SRL „LicoArt-Prim”

dl Ion Vrabie, director SRL „Via-Agro”

dl Valeriu Bostan, director SRL „Electro”

dl Alexandru Hlistun, director SRL „Aledex-Info”

dna Albina Burlacenco, director SA „Ceramica Ungheni”

dl Denis Ternovschi, director ICS „TDV Group” SRL

dl Boris Curoş, director IS „Plaiul Fagului”

dl Gheorghe Baiura, director SRL„Gandelux”

dl  Viorel Gheceanu, director SRL „Vividadra”

VI. Se menţionează pentru  colaborarea fructuoasă cu autorităţile publice în vederea promovării imaginii raionului cu diploma concursului raional „Businessmanul Anului 2014”:

dl Nicolae Şova, director SA „Ungheni-Vin”

dna Albina Burlacenco, director SA „Ceramica Ungheni”

dl Ion Pascaru, Gospodăria Ţărănească „Pascaru Ion” 

VII. Se menţionează pentru susţinerea şi promovarea producătorilor agricoli din raion cu diploma  concursului raional „Businessmanul Anului 2014”:

dl Iurie Vrabie, preşedinte APA „UnCalNis”

VIII. Se menţionează pentru integrare socială şi sprijinul acordat comunităţii  cu diploma  concursului raional „Businessmanul Anului 2014”:

dl Iaroslav Cojocaru, director SA „Megaron”, EXPRES MARKET

dl Denis Ternovschi, director ICS „TDV Group” SRL, BRICONE

dl Philippe Chaudier, director SRL „Chaumax”

dl Ion Poia, director II „Poia Ion”, LOGOS ART

IX. Se menţionează cel mai inovativ start-up cu diploma  concursului raional „Businessmanul Anului 2014”:

dl Adrian Tulbure, marca IL Fotografo

X. Se menţionează pentru succese realizate în promovarea şi dezvoltarea meşteşugăritului popular, păstrarea şi valorificarea tradiţiilor populare cu diploma concursului raional „Businessmanul Anului 2014”:

 dna Liliana Starciuc, meşter popular

 dna Raisa Cojocaru, meşter popular

 dl Alexandru Tverdohleb, meşter popular

XI. Se menţionează pentru iniţiativă inovativă în dezvoltarea spiritului de întreprinzător şi calităţilor de lider în rîndul tinerilor cu diploma de gratitudine:

dna Lidia Covali, director Liceul Teoretic „V.Alecsandri”

dna Elena Chelaru, profesor Liceul Teoretic „V.Alecsandri”

XII. Se menţionează pentru succesele obţinute în dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale prin implicarea în procesul de învăţare şi implementarea în practică a conceptului de afacere cu diploma concursului raional „Businessmanul Anului 2014”:

Compania „Natural Beauty”, Liceul Teoretic „V.Alecsandri”