Astăzi, 02 iunie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, s-a desfășurat seminarul cu genericul: Campania de informare privind măsurile de sprijin aferente regulamentului de subvenționare 2017-2021. Sesiunea de informare a fost prezidată de vicepreședintele raionului, Serghei Lacusta și organizată de Direcţia Agricultură şi Alimentaţie în comun cu Serviciul Teritorial Ungheni al Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA). La sesiune au fost prezenţi producătorii agricoli din raion, reprezentanţii APL-lor locale (primării) și consultanţii Serviciului de Extensiune Rurală – ACSA.

În calitate de invitat special, directorul AIPA, Nicolae Ciubuc, a făcut o prezentare a prevederilor Regulamentului privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, regulament aprobat în cadrul ședinței de Guvern la 17 mai 2017.

Regulamentul  poate fi accesat pe pagina www.aipa.gov.md

În cadrul prezentării s-a pus accent pe cadrul legal de reglementare a proceselor de subvenţionare în anul 2017 și  oportunități noi oferite de Legea nr. 276 cu privire la principiile subvenționării producătorilor agricoli (MO nr. 67-71 din 03.03.2017), și anume: accentuarea importanței sectorului agroindustrial, prin crearea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural; stabilitatea domeniilor proiritare pasibile subvenționării, avînd la bază Startegia de dezvoltare durabilă a sectorului pe termen mediu; instituirea plăților directe pe suprafață începînd cu anul 2020; facilitarea producătorilor agricoli, tinerilor și femeilor fermieri, grupurilor de producători, zone defavorizate; posibilitatea obținerii subvențiilor în avans (proiecte start-up); transparență în gestionarea Fondului, posibilitatea atragerii de fonduri din partea partenerilor externi; punerea bazei Sistemului Informațional Integrat de date în agricultură etc.

Mărimea Fondului național de Dezvoltare Agricolă și a mediului rural constituie 900 mln. lei. Din care, suma disponibilă  pentru anul 2017, este de circa 521 mln. lei (334,5 mln. lei – datoriile anului 2016; 29,3 mln. lei – contribuția statului în Fondul Viei și a Vinului; circa 15 mln. lei – cheltuieli de administrare a Fondului).

Din spusele directorului AIPA, sursele Fondului vor fi valorificate coform măsurilor de sprijin aprobate și vor facilita susținerea modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale prin realizarea următoarele obiective: creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin restructurare şi modernizare; asigurarea gestionării durabile a resurselor; sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural și în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, mărimea subvenţiilor nu vor depăşi 50% din costul investiţiilor. Proiectul regulamentului de subvenționare a fost îmbunătățit și este valabil pentru 5 ani (2017-2021).

Domeniile de sprijin financiar au fost racordate la prevederile Legii cu privire la principiile subvenţionării în agricultură și vizează eficientizarea procesului de acordare a subvenţiilor în agricultură prin direcţionarea acestora spre domenii cu un potenţial de producţie cu valoare adăugată înaltă şi pentru a spori productivitatea agriculturii şi competitivitatea producţiei agricole.

În cadrul întrunirii s-a mai discutat despre reorganizarea AIPA, direcțiile de subvenționare în anul 2017, măsurile de sprijin, criteriile de eligibilitare, documentele obligatorii pentru obținerea subvențiilor, cursurile de instruire care oferă certificate care permit depunerea dosarelor pentru obținerea de subvenții, evaluarea prejudiciilor cauzate de condițiile climaterice nefavorabile, despăgubirile oferite agricultorilor ș.a.