ZEL “Ungheni – Business” – fiind fondată în anul 2002, actualmente este una din cele mai dinamice zone economice din Republica Moldova, înregistrînd un ritm stabil de creștere, atragere de noi rezidenți și creare a locurilor de muncă. La situația de zi, în zonă activează 42 de rezidenți, cu diverse genuri de activitate: de la producerea covoarelor, huselor pentru autovehicule, articolelor din textile, pînă la case mobile din lemn, obiecte din plastic, încălțăminte. De asemenea, sînt create subzone în raioanele Soroca, Călărași, Hîncești, Nisporeni.

Situată în partea centrală de vest a Republicii Moldova, la hotar cu România, formînd o fereastră deschisă spre Europa, ceea ce oferă un avantaj investiţional deosebit, cu condiţii favorabile de afaceri îndreptate spre UE. Zona Economică Liberă “Ungheni – Business” se află la intersecţia celor mai importante căi rutiere, care leagă ţările din UE și CSI, cu care Moldova are semnate acorduri de liber schimb. Oraşul Ungheni reprezintă un nod important de cale ferată şi posturi vamale (pe cale rutieră postul vamal Sculeni şi feroviară post vamal Ungheni-Cristeşti).
Datorită celor menţionate mai sus, dar și a facilităţilor fiscale și vamale pe care le oferă legislaţia Republicii Moldova pentru zonele libere, investitorii beneficiază de un spectru larg de privilegii pentru derularea afacerilor între pieţele de vest şi est. Zona Economică Liberă “Ungheni – Business” reprezintă una dintre cele mai atractive zone libere ale Republicii Moldova, doar aici proiectele economice având șanse reale de succes.