MEMORIU DE ACTIVITATE: CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR  IDENTIFICATE  ÎN CADRUL VIZITELOR  ÎN COMUNELE MORENII NOI, MĂCĂREȘTI ȘI SATUL COSTULENI

Participanți/Consilierii  raionali: Bulubica Vasile, Ciobanu Svetlana, Ciobanu Gheorghe, Chirilov Iulia, Chirica Alexandru, Derenev Iurie, Diaconu Mihail, Sidorenco Alexandr /; Reprezentanții  ONG-urilor: Ciobanu Oxana/ Asistent PGM  AO „Fundația Comunitară Ungheni” & Membru AO CRDD, Guțu Rodica/ Președintă AO „Asociația Națională a Părinților Adoptivi”; Reprezentantul  Aparatului  Președintelui raionului Ungheni: Manole Rodica / / Șef Secție administrație publică.

 Gazdele/Primăriile comunelor Morenii Noi, Măcărești și satului Costuleni

Participanți din partea localităților gazde/3 primari, 3 secretari ai consiliilor locale, 18 consilieri locali, 27 funcționari din primării și  conducători de instituții publice, 7 reprezentanți ai ONG-urilor locale  și GIL

CONSTATĂRI

Dezvoltarea socio-economică a comunelor Morenii Noi, Măcărești și satului Costuleni – potențialul agricol și creșterea animalelor. Profilul dominant al comunelor Morenii Noi, Măcărești și satului Costuleni este agricultura.

Mediul de afaceri este reprezentat:

  • în comuna Morenii Noi de 3 agenți economici: 3 magazine alimentare;
  • în comuna Măcărești de 33 agenți economici:  2 SRL-uri, 6 ÎI – cultivarea legumelor și strugurilor, 23 magazine alimentare, 2 – magazine nealimentare;
  • în satul Costuleni de 12 agenți economici: 2 SRL-uri ( 1 comerț materiale de construcție, 1 carieră de nisip) și 1  ÎI pe domeniile de c cultivare a strugurilor, 12 – magazine alimentare, 12 magazine nealimentare.

Societatea civilă  care prestează servicii alternative cetățenilor din comuna Morenii Noi ( cu populația de 1325 locuitori, dintre care 416 persoane apte de muncă) este reprezentată de 2 ONG-uri și 1 Grup de Inițiativă Locală/GIL,  în comuna Măcărești (cu populația de 4689 locuitori, dintre 2504 persoane apte de muncă) –  de 2 ONG-uri. În satul Costuleni ( cu populația de 3230 locuitori) – de  3 ONG-uri și 1 GIL.

Bugetele pentru anul 2017: comuna Morenii Noi /1 200 000 lei, dintre care 260 000 lei sunt venituri proprii; comuna Măcărești /4 959 600 lei, , dintre care 836 400 lei sunt venituri proprii; satul Costuleni /3 820 000 lei, dintre care 359 600 lei sunt venituri proprii.

Este important să punem în evidență proiectele aflate în derulare în anul 2017 în comunele Morenii Noi, Măcărești și satului Costuleni pe care le puteți accesa aici: Memoriu_Caravana CR_TR 1_12.05.2017