MEMORIU DE ACTIVITATE: CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR  IDENTIFICATE  ÎN CADRUL VIZITELOR  ÎN COMUNELE  PÎRLIȚA, TODIREȘTI, AGRONOMOVCA

Participanți:Consilierii  raionali: Iepuraș Natalia, Diaconu Mihai, Oboroc Ion, Babuțac Stanislav,  Ceban Gheorghe, Lupu Vasile,  Nagherneac Ivan,Cojocaru Dionis, Belbas oleg /; Reprezentanții  ONG-urilor: Guțu Rodica-Președinte OO,,Adăpost și Alinare”; Reprezentantul  Aparatului  Președintelui raionului Ungheni: Manole Rodica/ Șef  Secție administrație publică.                                

Participanți din partea localităților gazde: primari, consilieri locali, funcționari ai primăriilor, reprezentanți ai ONG-urilor locale  și GIL.

CONSTATĂRI

Dezvoltarea socio-economică a comunelor Pîrlița, Todirești și Agronomovca este influențată de  următorii  factori: potențialul agricol, industrial, turistic și exploatarea resurselor naturale. Profilul dominant al comunei Pîrlița –agrară/secundar-servicii comerciale, industrie prelucrătoare, turizm; al comunei Agronomovca– agricultura,creșterea animalelor; al comunei  Todirești– agricultura și creșterea animalelor.

Mediul de afaceri este reprezentat:

  • în comuna Pîrlița de 40 agenți economici;
  • în comuna Todirești de 12 agenți economici;
  • în comuna Agronomovca de 2 agenți economici;

Societatea civilă  care prestează servicii alternative cetățenilor din comuna Pîrlița ( cu populația de 5619 locuitori) este reprezentată de 5 ONG-uri,  în comuna  Todirești (cu populația 1248 locuitori) –  de 5 Asociații Obștești și 3 GIL. În comuna Agronomovca ( cu populația de 1248 locuitori) – de  2 ONG-uri.

Este de menționat faptul ca am dus discuții cu consilierii locali, reprezentanții ONG-lor și a GIL unde s-au menționat  cele mai arzătoare probleme  cu care se confruntă localitățile. De asemenea, este  oportun să fie puse în evidență proiectele aflate în derulare  în comunele menționate, pe care le puteți accesa aici: Memoriu_Caravana CR_TR 31.03.2017(1)