MEMORIU DE ACTIVITATE: CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR  IDENTIFICATE ÎN CADRUL VIZITELOR  ÎN COMUNELE SCULENI, CIOROPCANI, BUCIUMENI

Participanți/Consilierii  raionali: Bejenari Eduard, Ciobanu Svetlana, Ciuvaga Alexandru,Diaconu Mihail, Jurba Valeri, Pirogan Stepan; Reprezentanții  ONG-urilor: Ciobanu Oxana/ Asistent PGM  AO „Fundația Comunitară Ungheni” & Membru AO CRDD, Calchei Maria / Președinte AO „ Sprijin și speranță”, Său Viorica / Membru AO „Alternative sociale ”; Reprezentantul  Aparatului  Președintelui raionului Ungheni: Manole Rodica/ Șef Secție administrație publică.

Gazdele/Primăriile comunelor Sculeni, Cioropcani și Buciumeni din raionul Ungheni

Participanți din partea localităților gazde/3 Primari, 17 consilieri locali, 18 funcționari ai primăriilor, 8 reprezentanți ai ONG-urilor locale  și GIL

CONSTATĂRI

Dezvoltarea socio-economică a comunelor Sculeni, Cioropcani și Buciumeni este influențată de  2 factori importanți: potențialul agricol și creșterea animalelor. Profilul dominant al comunelor Sculeni, Cioropcani și Buciumeni este agricultura.

Mediul de afaceri este reprezentat:

  • în comuna Sculeni de 39 agenți economici: 15 SRL-uri pe diverse domenii de activitate ( peco, brutărie/patiserie, bar etc.) și 24 magazine, dintre care 18 magazine mixte, 3 magazine comercializare materiale de construcție, 3 magazine alimentare;
  • în comuna Cioropcani de 4 agenți economici:  1 COOP, 3 magazine alimentare;
  • în comuna Buciumeni de 7 agenți economici: 7 magazine alimentare.

Societatea civilă  care prestează servicii alternative cetățenilor din comuna Sculeni ( cu populația de 6013 locuitori, dintre care 3855 persoane apte de muncă) este reprezentată de 7 ONG-uri și 1 Grup de Inițiativă Civică (LT Sculeni) care prestează servicii  pe domeniile dezvoltare comunitară și ediucație,  în comuna Cioropcani (cu populația de 2600 locuitori, dintre 1629 persoane apte de muncă) –  de 1 ONG – pe domeniul de aprovizionare cu apă. În comuna Buciumeni ( cu populația de 1390 locuitori, dintre 765 persoane apte de muncă) – de  2 ONG-uri – pe domeniile aprovizionare cu apă și educație.

Bugetele pentru anul 2017: comuna Sculeni /7 071300 lei,  dintre care 3 241 500 lei sunt venituri proprii; comuna Cioropcani /2 207 500 lei, dintre care 192 000 lei sunt venituri proprii; comuna Buciumeni 1 415 000 lei, dintre care 235 000 lei  sunt venituri proprii.

Este important de apreciat preocupările și interesul sporit al consilierilor locali ( au participat 7 consilieri din 9) și reprezentanților sectorului public pentru situția locuitorilor comunei  Buciumeni care au pus în discuție cele mai arzătoare probleme  cu care aceștia se confruntă. De asemenea, este  oportun să fie puse în evidență proiectele aflate în derulare în anul 2017 în comunele Sculeni, Cioropcani și Buciumeni, pe care le puteți accesa aici:

 NEW_Memoriu_Caravana CR_24.03.2017