MEMORIU DE ACTIVITATE: CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR  IDENTIFICATE  ÎN CADRUL VIZITELOR  ÎN COMUNELE VALEA MARE, ZAGARANCEA, PETREȘTI

Participanți/Consilierii  raionali: Bejenari Eduard, Belbas Oleg, Ciobanu Svetlana, Chirilov Iulia, Diaconu Mihail, Negherneac Ivan, Oboroc Ion, Șecman Igor, Lupu Vasile/; Reprezentanții  ONG-urilor: Ciobanu Oxana/ Asistent PGM  AO „Fundația Comunitară Ungheni” & Membru AO CRDD, Guțu Rodica/ Președinte AO „Adăpost și alinare”, membra Consiliului Național Participare Guvernul RM; Reprezentantul  Aparatului  Președintelui raionului Ungheni: Cadenuc Svetlana / Specialist principal Secție administrație publică.

Gazdele/Primăriile comunelor Valea Mare, Zagarancea, Petrești din raionul Ungheni

Participanți din partea localităților gazde/3 Primari, 21 consilieri locali, 14 funcționari ai primăriilor, 7 reprezentanți ai ONG-urilor locale  și GIL

CONSTATĂRI

Dezvoltarea socio-economică a comunelor Valea Mare, Zagarancea, Petrești este influențată de  următorii 2 factori: potențialul agricol și creșterea animalelor. Profilul dominant al comunei Valea Mare și creșterea animalelor, al comunei Zagarancea – agricultura/secundar-comerțul, al comunei Petrești – agricultura/secundar- comerțul.

Mediul de afaceri este reprezentat:

  • în comuna Valea Mare de 28 agenți economici: 10 SRL-uri pe domeniile construcție, patiserie, extragere de nisip din carieră etc., 1 ÎI – cultivarea strugurilor, 16 în comuna magazine alimentare, 1 –magazin nealimentar, tot aici activează 230 GȚ pe domeniul agricol;
  • în comuna Zagarancea de 31 agenți economici:  2 SRL-uri pe domeniul agricol, 1 ÎI – cultivarea culturilor de câmp, 24 magazine alimentare, 4 –magazine nealimentare;
  • în comuna Petrești de 29 agenți economici: 4 SRL-uri și ÎI pe domeniile de comerț inclusiv cu materiale de construcție, 15 – magazine alimentare, 10 magazine nealimentare.

Societatea civilă  care prestează servicii alternative cetățenilor din comuna Valea Mare ( cu populația de 3140 locuitori, dintre care 2007 persoane apte de muncă) este reprezentată de 2 ONG-uri și 1 Grup de Inițiativă Locală/GIL,  în comuna Zagarancea (cu populația de 4358 locuitori, dintre 2504 persoane apte de muncă) –  de 5 ONG-uri. În comuna Petrești ( cu populația de 4241 locuitori, dintre 2753 persoane apte de muncă) – de  2 ONG-uri.

Bugetele pentru anul 2017: comuna Valea Mare/5 000 080 lei, dintre care 780 000 lei sunt venituri proprii; comuna Zagarancea/ 4 571 400 lei, dintre care 1 078 800 lei sunt venituri proprii; comuna Petrești/4 300 000 lei, dintre care 827 000 lei sunt venituri proprii.

Este important de apreciat preocupările și interesul sporit al consilierilor locali ( au participat 12 consilieri din 13), reprezentanților sectorului privat și public pentru situția locuitorilor comunei  Valea Mare care au pus în discuție cele mai arzătoare probleme  cu care se confruntă localitățile Morenii Vechi, Buzduganii de Sus și satul de reședință a comunei. De asemenea, este  oportun să fie puse în evidență proiectele aflate în derulare în anul 2017 în comunele Valea Mare și Zagarancea, pe care le puteți accesa aici:

NEW_Memoriu_Caravana CR_TR 3_22.03.2017