MEMORIU DE ACTIVITATE: CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR  IDENTIFICATE  ÎN CADRUL VIZITELOR  ÎN LOCALITĂȚILE CHIRILENI, BUȘILA, NEGURENII VECHI

Participanți:Consilierii  raionali: Iepuraș Natalia, , Oboroc Ion, Babuțac Stanislav, Filipovici Victor, Calmațui Valeriu, Iutiș Constantin /;; Reprezentantul  Aparatului  Președintelui raionului Ungheni: Cadenuc Svetlana / Specialist principal Secție administrație publică.

Participanți din partea localităților gazde: primari, consilieri locali, funcționari ai primăriilor, reprezentanți ai ONG-urilor locale.

CONSTATĂRI

Dezvoltarea socio-economică a satelor Chirileni, Bușila și comuna Negurenii Vechi este influențată de  următorii  factori: potențialul agricol, turistic și exploatarea resurselor naturale. Profilul dominant al satului Chirileni –agricol și creșterea animalelor; al satului Bușila– agricol, creșterea animalelor; al comunei  Negurenii Vechi– agricol și creșterea animalelor.

Mediul de afaceri este reprezentat:

  • în satul Chirileni de 12 agenți economici;
  • în satul Bușila de 12 agenți economici;
  • în comuna Negurenii Vechi de 11 agenți economici;

Societatea civilă  care prestează servicii alternative cetățenilor din satul Chirileni (cu populația de 2017  locuitori) este reprezentată de 2 ONG-uri,  în satul Bușila (cu populația 1806  locuitori) –  de 3 ONG-uri. În comuna Negurenii Vechi (cu populația de 1925  locuitori) – de  2 ONG-uri, 3- GIL.

Este de menționat faptul ca am dus discuții cu consilierii locali, reprezentanții ONG-lor și a GIL unde s-au menționat  cele mai arzătoare probleme  cu care se confruntă localitățile. De asemenea, este  oportun să fie puse în evidență proiectele aflate în derulare, pe care le puteți accesa aici:

Memoriu_Caravana CR_TR 05.04.2017