MEMORIU DE ACTIVITATE: CONSTATĂRI ȘI PROPUNERI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR  IDENTIFICATE  ÎN CADRUL VIZITELOR  ÎN COMUNA FLORIȚOAIA VECHE, SATELE CETIRENI ȘI UNȚEȘTI

Participanți/Consilierii  raionali: Belbas Oleg, Bulubica  Vasile, Ciobanu Gheorghe, Ciobanu Svetlana, Chivriga Andrian, Diaconu Mihail, Nagherneac Serghei, Negherneac Ivan /; Reprezentanții  ONG-urilor: Ciobanu Oxana/ Asistent PGM  AO „Fundația Comunitară Ungheni”, Guțu Rodica/ Președinte AO „Asociația Națională a Părinților Adoptivi”, Stratulat Constantin/ Președinte AO „Viitorul începe azi”; Reprezentanții  presei locale: Diaconu Oxana/PP „Unghiul” , Gorea Veronica/ PP „Expresul”; Reprezentantul  Aparatului  Președintelui raionului Ungheni: Manole Rodica/ Șef Secție administrație publică.

 

Gazdele/Primăriile comunei Florițoaia Veche, satelor Cetireni și Unțești din raionul Ungheni

Participanți din partea localităților gazde/3 Primari, 17 consilieri locali, 9 funcționari ai primăriilor, 6 reprezentanți ai ONG-urilor locale  și GIL

CONSTATĂRI

Dezvoltarea socio-economică a comunei Florițoaia Veche și satelor Cetireni, Unțești este influențată de  următorii 2 factori: potențialul agricol și comerțul. Profilul dominant al comunei Florițoaia Veche este agricultura și pomicultura, al satului Cetireni – agricultura și creșterea animalelor și al satului Unțești – agricultura.

Mediul de afaceri în comuna Florițoaia Veche este reprezentat de 15 agenți economici: 5 SRL-uri ( domeniile agricol, piscicol, pomicultură, abator), 4 GȚ (domeniile agricol, pomicultură), 6 ÎI (magazine alimentare) , în satul Cetireni – de 8 agenți economici:  1 carieră de nisip, 1 magazin de materiale de construcții și 6 magazine alimentare, în satul Unțești – de 8 agenți economici: 5 magazine alimentare, 3 magazine mixte.

Societatea civilă  care prestează servicii alternative cetățenilor din comuna Florițoaia Veche ( cu populația de 2310 locuitori) este reprezentată de 2 ONG-uri și 1 Grup de Inițiativă Locală/GIL, iar în satul Unțești (cu populația de 1637 locuitori) –  de 2 ONG-uri. În satul Cetireni ( cu populația de 2100 locuitori) ONG-uri sau GIL nu sunt.

Este oportun să fie remarcate proiectele aflate în derulare în anul 2017 în comuna Florițoaia Veche și satul Unțești:

Accesați aici:  NEW_Memoriu_Caravana CR_17.03.2017

NOTĂ: Documentele strategice care ateastă și/sau certifică  problemele identificate sunt inicate în informațiile prezentate despre situația privind dezvoltarea economico-socială a comunei Florițoaia Veche și satului Unțești: Strategia  de dezvoltare economico-socială a comunei  Florițoaia Veche aprobată prin Decizia Nr.7/1 din data de 03.11.2016; Planul strategic de dezvoltare economico-socială a satului Unțești aprobat prin Decizia Nr.2/19 din data de  14.02.2017.