1. La data de 25 februarie 2017 în s. Coșcodeni, r-nul Sîngerei, în gospodâria cet.Ciubrei Tatiana a avut loc un caz de electrocutare cu vecina Tativasian Zinaida, anul nașterii 1994, neangajată în cîmpul muncii, soldat cu decesul accidentatei.

Din explicațiile dlui Gheorghe Ciubrei, feciorul proprietarei gospodăriei, la 25.02.2017 se pregăteau de înmormîntarea mamei sale Ciubrei Tatiana. În după-amiaza zilei nominalizate la ajutor au venit mai mulți vecini, printre care și cet. Tativasian Zinaida.

În jurul orelor 1700  dl Gheorghe Ciubrei a auzit un strigăt, și ieșind din casă a văzut-o pe cet. Tativasian Zinaida căzută la pămînt cu fața în sus lîngă pragul casei.

Din explicația dlui Cazacu Tudor, vecin, prezentată polițistului de sector, în ziua nominalizată el se afla în gospodăria cet. Ciubrei Tatiana, lîngă prispa casei, pe care era amplasat cuptorul electric, conectat în priza cu două conductoare (fără conductorul PE) de pe peretele exterior. În jurul orelor 1700, a observat că cet. Tativasian Zinaida a  ieșit din casă și la deschiderea ușii cuptorului electric a căzut jos la pămînt. Fiind în stare de șoc nu a observat cine a deconectat cuptorul din priză. Cineva din cei prezenți a chemat medicul de familie, pe d-na C. Barcari, care locuiește în apropiere de locul unde a avut accidentata. La scurt timp medicul de familie, sosit la fața locului, a început să-i acorde primul ajutor medical accidentatei. La sosirea serviciului medical de urgență, d-na V. Bargan, soră medicală de serviciu, împreună cu medicul de familie d-na C. Barcari au continuat acordarea primul ajutor pătimitei, însă fără succes, constatînd decesul cet Tativasian Tatiana.

Cuptorul cu corp din metal – receptor de clasă I de protecţie, era conectat cu cablu tip ПВС 3×2,5 (L+N+PE) și firul PE era legat la corpul metalic al cuptorului.

Face de menționat, că conductorul PEN din panoul de evidență BZUM al gospodăriei date nu era divizat în amonte de contor în conductoare PE și N, necătînd la faptul, că operatorul de rețea anterior în localitatea Coșcodeni a îndeplinit lucrări de scoatere a echipamentului de evidență a consumului de energie pe peretele exterior al caselor. Alimentarea consumatorului casnic Ciubrei Tatiana se efectuează de la fid. 2, LEA-0,4 kV,  PT316CD5. În cutia de evidență este instalat și pus sub sigiliu aparatul de protecție tip BA60-26, C16. Dispozitiv de protecție automată contra curenților de defect lipsește.

II.Сauzele accidentului

 • lipsa legăturii conductorului de protecție de la partea conductoare accesibilă a cuptorului electric cu neutrul sursei de curent (cerință prevăzută de p.1.7.149, 1.7.152, 1.7.146 NAIE 7; p.1.7.95, 1.7.96 NAIE 6); utilizarea receptoarelor portabile, care necesită împămîntarea de protecție, în circuite fără conductor de protecție;
 • Operatorul Rețelelor Electrice de Distribuție RED Nord nu a ținut cont de cerinţele proiectelor nr.1001 din 01.04.1996 și nr.1265 elaborate de ”ENERGOPROIECT” în vederea necesității divizării conductorului PEN în conductoarele N (conductorul neutru (de lucru)) și PE (conductorul de protecție) în cadrul permutării echipamentelor de evidenţă pe faţadele caselor de locuit;
 • nerespectarea de către proprietarul instalației electrice (consumatorul casnic) a cerinţelor p.1.7.151, p.7.1.71, 7.1.82 NAIE 7 cu privire la necesitatea utilizării pentru receptoarele portabile (în calitate de măsură suplimentară de protecție la atingerea indirectă) a aparatelor de protecție care acționează la curenții de defect, cu curentul nominal de declanșare nu mai mare de  30 мА;
 • utilizarea de către întreprinderea SRL Divax-Exim a elementelor termice care nu asigură siguranța exploatării inofensive a cuptorului electric care a provocat electrocutarea în cauză.

*********************************************************************************

 1. La data de 13.04.2017 , ora 1830,  în instalația electrică de utilizare  casnică  ce aparține cet. Sviderschii  Alexandru, (a.n.1975) din s. Alexeevca,  raionul  Ungheni, angajat ca fochist la gimnaziul din localitate, s-a produs un caz  de  electrocutare, care s-a soldat  cu decesul acestuia.
 2. Circumstanţele accidentului

În ziua nominalizată, pătimitul  Sviderschi Alexandru efectua lucrări de construcţie la un platou de lângă fântâna din curte.

Betoniera de tip ,,BM 140 LE” era conectată la rețeaua electrică printr-un prelungitor din conductor tip PVS – 2×1,5mm2, confecționat în condiții casnice. La un capăt al prelungitorului era conectată o fișă de tip vechi (fără contact pentru conductorul de protecție), iar la alt capăt o priză, fixată pe o bucată de lemn, cu corpul de plastic  deteriorat.

Prelungitorul era cuplat în priza destinată pentru conectarea pompei de apă, utilizată pentru alimentarea casei cu apă din fîntînă.

Din explicaţiile soţiei accidentatului, la data de 13.04.2017 în jurul orelor 1830,  dînsa a auzit un strigăt şi ieşind din casă a văzut  soţul căzut la pămînt cu fața în jos  peste prelungitor.  Cu scopul acordării primului ajutor  l-a apucat de haină și a simțit  acţiunea curentului electric. În acel moment a strigat după ajutor la vecini, care au venit imediat și au  efectuat deconectarea rețelei electrice. Cei prezenți în curte au sunat la poliție și sorei medicale din localitate dna Gheață Olesea, care sosind la locul accidentului, imediat a întreprins măsuri de resuscitare, însă fără succes. Ca rezultat al examinării circumstanțelor producerii accidentului, se poate de constatat că electrocutarea  a avut loc în urma contactării piciorului pătimitului (care era fără încălţăminte) cu clema conductorului fazic de la priza defectată a prelungitorului.

De menţionat, că conductorul PEN în cutia de evidenţă BZUM  este divizat în  conductorul de protecție PE și conductorul neutru (nul de lucru) N.  Pentru protejarea rețelei electrice de utilizare contra curenților de scurtcircuit și suprasarcină este instalat aparat de protecţie  BA4729M B20.  Dispozitiv de protecţie automată contra curenţilor de defect în cutia de evidență  lipseşte.

 1. Сauzele accidentului

1.Utilizarea  prelungitorului confecționat în condiții casnice cu grave încălcări ale Normelor de Amenajare a Instalațiilor Electrice (NAIE) și Normelor de Protecție a Muncii în Instalațiile Electrice (NPMIE) (pozat neregulamentar pe suprafața solului umed,  priză deteriorată, lipsa conductorului de protecție PE);

2.Lipsa dispozitivului de protecție contra curenților de defect (УЗO) în circuitul electric, la care era conectat prelungitorul și betoniera;

*******************************************************************************

 1. La data de 14.04.2017 în s.Tătărăuca Veche, r-ul Soroca în gospodăria cet. Coteţ Valeriu a avut loc un caz de electrocutare cu fiul Coteţ Ion, anul naşterii 1996, neangajat în cîmpul muncii, soldat cu decesul accidentatului.
 2. Circumstanţele accidentului.

În ziua nominalizată feciorul Coteţ Ion a asamblat pompa de apă monofazată tip БЦ-1,1  după rebobinarea motorului electric, nefixând la corpul pompei capacul de protecție și condensatorul de pornire. Corpul pompei a fost agăţat cu sârmă de carcasa de lemn a serei din gospodărie.

La conectarea pompei la rețeaua electrică, din neatenție s-au atins contactele neizolate (deschise) ale condensatorului cu corpul pompei, de pe urma căruia accidentatul a fost electrocutat mortal.

Pompa electrică se alimenta cu energie electrică printr-un prelungitor fabricat în condiții casnice din conductoare tip HOSVVS-2*2,5 mm2, cu izolaţie dublă, având lungimea aproximativ 30 metri, cu fișă la capăt de tip vechi (cu două contacte), fără conductorul de protecţie „PE”. Prelungitorul era conectat la o priză amplasată în casa bătrânească.

Din explicaţiile mamei accidentatului, în jurul orelor 2030, ea cu feciorul mai mic lucrau în sera de alături. La un moment dat au auzit un strigăt (răcnet). Alergând în sera de alături, unde accidentatul asambla pompa, l-au văzut căzut la pământ. Feciorul mai mic a alergat până în casă şi a deconectat din priză prelungitorul pompei. Au încercat să-i acorde primul ajutor până la sosirea Serviciului medical de urgență, dar fără succes. În drum spre Spitalul raional Soroca, medicii Serviciului medical de urgență au constatat decesul accidentatului. Din explicaţia medicilor, s-a constatat, că electrocutarea s-a produs în urma contactării mânii drepte (umede) cu corpul de metal al pompei de apă. În momentul electrocutării încălţămintea accidentatului şi solul sub picioarele lui erau umede.

Face de menţionat, că în cutia de evidenţă a energiei electrice conductorul nul de protecție și de lucru „PEN” este divizat în conductorul nul de protecţie „PE” şi conductorul neutru (nul de lucru) „N”.

În cutia de evidență este instalat aparat de protecţie BA47-29 B25.

Dispozitiv de protecţie la curent diferențial rezidual (de scurgere, de defect) lipseşte.

 1. Cauzele accidentului

–  utilizarea  pompei electrice de apă în sere, fără legarea la conductorul de protecţie „PE”  și fără dispozitiv de protecție la curent diferenţial rezidual (DDR/УЗO), contra curenţilor de defect (scurgere);

– intervenția neautorizată la pompa electrică de apă pentru asamblarea (reparația) ei, care este utilaj electric ce prezintă pericol sporit de electrocutare pentru oameni, iar reparația lor trebuie să fie efectuată de personal instruit și autorizat în domeniu;

– lipsa cunoştinţelor elementare despre pericolul ce-l prezintă acțiunea curentului electric şi nerespectarea de către proprietarul casei a regulilor securităţii electrice la utilizarea pompei electrice de apă.

********************************************************************************

 1. La data de 19 aprilie 2017 în c. Dîșcova, r-ul Orhei, în apropierea PT-323-O aflat în proprietatea ÎI ”Țurcan Serghei”, a avut loc un accident cu cetățeanul Țurcan Denis (nepotul proprietarului IE de utilizare), anul naşterii 1995, neangajat în câmpul muncii, soldat cu decesul accidentatului.

I.Circumstanţele cercetării preliminare ale accidentului.

Proprietarul  PT-323-O de tip КТП cu Sn=63kVA și a ÎI ”Țurcan Serghei”, timp îndelungat se află la muncă peste hotare. Întreprinderea individuală practic nu a activat de la bun început, nu este lichidată, dar gospodăria și bunurile materiale sunt în paza rudelor apropiate ale proprietarului.

În dimineața zilei nominalizate, cet. Țurcan Denis, feciorul lui Țurcan Afanasie (fratele proprietarului gospodăriei Țurcan Serghei), ca și de obicei în fiecare zi, a venit singur la gospodărie pentru a  hrăni animalele domestice ținute pe teritoriul gospodăriei ÎI ”Țurcan Serghei”.

Tatăl său, Țurcan Afanasie dimineața a plecat la vie, rugându-l pe fecior să vină și el la vie după ce va  hrăni animalele.

Seara, în jurul orelor 20-00, tatăl văzând că fiul nu a mai venit la vie, a hotărât să treacă pe la gospodăria nominalizată pentru a stabili cauza din care feciorul nu a venit la vie. Căutându-l pe teritoriul gospodăriei, la găsit fără suflare, zăcând la pământ lângă PT-323-O, cu un conductor de tip ”AПB1-6” cu lungimea de circa 1 metru  (la moment sechestrat de poliție). Pe o porțiune a conductorului izolația era arsă (străpunsă de curent electric, poza căreia a fost  prezentată de către o persoană ocazională).

Urgent a fost chemată la fața locului echipa operativă de poliție și serviciul medical de urgență, care au constatat decesul și au preluat cadavrul pentru expertiza medico-legală la Spitalul raional Orhei.

Din spusele unui martor invitat de poliție, ușile postului de transformare și a echipamentului de evidență erau încuiate cu lacăt, pe uși erau aplicate inscripțiile și semnele de avertizare corespunzătoare, accesul la PT era limitat prin îngrădirea separată a PT față de teritoriul gospodăriei (fapt confirmat în timpul examinării și de către IET Orhei).

Reprezentatul IET Orhei, deplasându-se la fața locului în dimineața zilei de 20.04.2017, a aflat de la martorul ocular, că accidentatul avea la una din mâni urme de arsuri, posibil provocate de acțiunea  arcului electric.

IET Orhei nu a fost informată în ziua accidentului nici de către tatăl accidentatului, nici de Inspectoratul de poliție Orhei, nici de serviciul medical de urgență.

Pe data de 20.04.2017, IET Orhei pentru a afla detalii despre accident, a intervenit cu demers către Inspectoratul de poliție Orhei pentru a obține informația privind circumstanțele accidentului (imagini foto, mărturiile obținute la fața locului, concluzia expertizei medico-legale etc).

 

 1. Pe data de 24 aprilie 2017 în  apropierea s.Homuteanovca, r-ul Ialoveni, la LEA-10 kV (fid.12, s/e Varatic, 35/10 kV) a avut loc un caz de electrocutare cu cet.Andrei Pînzari, anul naşterii 1991, angajat al FPC ”Capital” SRL în calitate de electromontor, soldat cu arsuri de gradul IV a membrelor superioare (ambele mîni), membrului inferior de dreapta (genunchiului piciorului drept) și spate.
 2. Circumstanţele accidentului

În rezultatul procedurii de omologare a firmelor specializate pentru prestarea serviciilor, RED Union Fenosa a încheiat contract cu SRL Capital privind prestarea serviciilor la construcția/reconstrucția instalațiilor electrice 0.4-10 kV, montarea evidenței comerciale, defrișarea traseelor LEA (tunderea și tăierea crengilor copacilor sădiți în zonele de protecție a LEA).

Zona de prestare a serviciilor, stabilită în contract, a fost sectorul Orhei, cu centrele de muncă Telenești, Strășeni, Călărași și Orhei.

În urma ninsorilor abundente în zilele de 20-21aprilie 2017, în zonele din Centrul și Sudul republicii (inclusiv și  din raioanele Ialoveni și Anenii Noi) au avut de suferit un șir de fidere de distribuție 0.4-10 kV (rupturi de conductoare și piloni doborâți la pămînt).

Pentru restabilirea cît mai operativă a rețelelor electrice deteriorate în raioanele Ialoveni și Anenii Noi, conducerea RED Union Fenosa a luat decizia de a antrena în aceste lucrări echipe de montori din sectorul Orhei.

Astfel, în data de 22.04.2017, în jurul orei 19-00, dl A. Brăileanu, director Operarea Rețelelor de Tensiune Medie și Joasă al ÎCS ,,RED Union Fenosa”, l-a contactat telefonic pe dl  Ion Rotaru, inginer SSM de la SRL Capital (deoarece, din spusele dlui A. Brăileanu, nu a putut să-l contacteze telefonic pe directorul SRL Capital) și i-a comunicat să se prezinte pe data de 23.04.2017 în centrul de muncă Ialoveni, cu promisiunea înaintării ulterioare către SRL Capital a unui demers oficial de solicitare a executării unor lucrări în centrul de muncă Ialoveni.

În dimineața zilei de 23.04.2017 ora 08-30, echipa de la SRL Capital a fost întâmpinată  la intrarea în or. Ialoveni de către reprezentantul ÎCS ”RED Union Fenosa” SA, dl Victor Curnic – șef întreținere și operare rețelele electrice sectorul Anenii Noi, care i-a condus la locul de muncă, deoarece primii nu cunoșteau unde se vor executa lucrările. Ajungând la separatorul SX-651, li s-a comunicat că vor executa lucrări de montare a pilonilor și întindere a conductorilor pe derivata fid.12, care duce spre s. Homuteanovca. De asemenea dl Victor Curnic le-a comunicat că pe sectorul până la SX-651 va lucra personalul SRL”Tenar”, să aștepte reprezentantul Formațiunii de intervenție operativă (FIO) Ialoveni pentru a fi admiși la lucru și a plecat.

Din lămurirea dlui Gh. Armașu, directorul SRL Tenar, în scopul admiterii echipei de la SRL Capital pentru executarea lucrărilor și emiterii autorizației de lucru, dl V. Curnic – șef întreținere și operare rețelele electrice sectorul Anenii Noi RED Union Fenosa, l-a rugat pe dl D.Beregoi, maistru de la SRL Tenar, să emită autorizația de lucru și să admită echipa SRL Capital la lucru. Pentru aceasta dl D. Beregoi l-a contactat pe directorul său, dl Gh. Armașu, pentru a obține permisiunea de emitere a autorizației de lucru, însă dumnealui i-a  interzis să facă acest lucru.

De menționat, că obligațiunea de a emite autorizația de lucru,  instruirea și admiterea echipei la executarea lucrărilor este a personalului ÎCS RED Union Fenosa, ca proprietar al instalației electrice, iar personalul SRL Capital se afla în deplasare, invitat din alt sector, care nu cunoștea schemele rețelelor electrice de distribuție și nu avea dreptul să emită autorizație de lucru în acest sector.

În lămuririle prezentate a persoanelor de la RED Union Fenosa (dlor M.Gîdei, V.Curnic, A.Ciobanu, I.Căpățină, V.Boghiu, V.Eșanu) nu este reflectat nimic despre necesitatea instruirii persoanelor SRL Capital, aflate în deplasare din alt sector, despre emiterea autorizației de lucru și admiterea echipei SRL Capital la executarea lucrărilor, despre îndeplinirea măsurilor organizatorice și tehnice pentru executarea lucrărilor în instalațiile electrice, ce ar asigura securitatea personalului executant de lucrări.

Din explicațiile depuse de dl I. Rotaru, inginer SRL Capital,  la data de 23.04.2017, în jurul orei 11-35, la locul de muncă a sosit Formația de intervenție operativă (FIO) din cadrul ÎCS RED Union Fenosa, pentru admiterea la lucru a echipei SRL Capital. La solicitarea dlui I. Rotaru către FIO de a li se prezenta un exemplar al autorizației de lucru, ultimul i-a răspuns că nu are nici o autorizație de lucru pentru echipa SRL Capital. În urma apelului telefonic către responsabilul de la sectorul Anenii Noi, dl A. Ciobanu – inginer șef centrele de muncă Anenii Noi și Ialoveni, de a-i prezenta un exemplar al autorizației de lucru, ultimul l-a sfătuit să o copie pe cea a FIO, ceea ce a și făcut dl I.Rotaru. Cu regret, în autorizația FIO nu era indicată schema electrică și locul de lucru, motiv pentru care dl I. Rotaru l-a rugat pe dl A. Ciobanu (de la RED Union Fenosa) să-i transmită schema electrică pe poșta electronică, ceea ce nu s-a făcut.

Echipa de lucru a SRL Capital, în data de 23.04.2017, a lucrat în baza autorizației de lucru (fără semnătura dlui I. Rotaru) cu nr.11/04 din 23.04.2017, emisă de inginerul SSM dl I. Rotaru (conducător de lucrări dl P. Pădureț), care nu avea dreptul de a  emite autorizație de lucru în instalațiile electrice din sectorul Anenii Noi, centrul de muncă Ialoveni. De asemenea, nu a avut dreptul să pregătească și locul de lucru.

******************************************************************************

 1. Pe data de 30.03.2017, în jurul orei 1100, în reţelele electrice de distribuţie 10 kV, din posesia ÎCS „RED UNION FENOSA” SA (fiderul 3, s/e 110/35/10 kV Comrat),  amplasate la ieşirea din  Comrat spre or. Cantemir (lângă clădirea academică a Universității de Stat or. Comrat, str. Tretiakov, 148), a avut loc un caz de electrocutare cu cetăţeanul Șacinev Alexandru, anul naşterii 1975, locuitor al s. Onești, r-nul Hîncești, soldat cu arsuri grave de gradul II şi III  ale ambelor mâni și picioare.

I.Circumstanţele accidentului

În ziua nominalizată, muncitorii SRL „Unistos-Lux”,  dnii Macari Alexandru și Șacinev Alexandru  (accidentatul), efectuau lucrări de înlocuire a imaginii la panoul de publicitate (proprietate a SRL „MAXITEH-ST”), amplasat sub linia electrică aeriană LEA 10 kV (fiderul 3, s/e 110/35/10 kV Comrat),  zona de protecție a acestei linii. Aceste lucrări se efectuau fără obținerea acordului proprietarului  rețelelor electrice ÎCS RED Union Fenosa.

Pentru a schimba imaginea panoului, dl Macari Alexandru s-a urcat în partea de sus a panoului, iar dl Șacinev Alexandru,  accidentatul, se afla la sol lîngă panou.  La tentativa de a ridica varga metalică (pentru detașarea bannerului) și a o transmite colegului său de sus, din cauza vântului puternic, dl Șacinev Alexandru, accidentatul, nu a fost în stare să o menţină în poziţie verticală şi a scăpat-o peste conductorul LEA-10 kV, aflat sub tensiune. Drept urmare accidentatul a fost electrocutat.

De menționat este că în anul 2005 SRL „MAXITEH-ST”, în conformitate cu planul-schemă coordonat cu organul administraţiei publice locale, a amenajat un panou de publicitate în regiunea amplasării LEA 10 kV din posesia ÎCS RED Union Fenosa. Amplasarea panoului în această zona a fost coordonată și cu celelalte organe și întreprinderi abilitate, inclusiv a fost coordonat și cu proprietarul reţelelor electrice. Pe planul – schemă fiind aplicată inscripţia reprezentantului unităţii de distribuţie ÎCS RED Union Fenosa „cu respectarea zonei de protecție a LEA”.

În urma analizei documentelor în baza căruia a fost instalat panoul de publicitate s-a stabilit  că:

 • distanțele pînă la panou și după, menționate în schema amplasării, nu corespund celor din natură;
 • nici Primăria, nici proprietarul panoului, nici proprietarul reţelei electrice nu au trasat trecerea LEA pe plan-schema de amplasare a panoului;
 • unitatea de distribuţie nu a indicat: cerinţele concrete ale NAIE privitor la distanţele admisibile; cerinţele „Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice” și nici cerințele art.17 alin. (2) al Legii 1525 din 19.02.1998 cu privire la energetică, care stabilește că orice lucrare în zona de protecţie a LEA se efectuează numai cu acordul întreprinderii sau organizaţiei energetice.

Mai mult ca atît, nu s-au luat măsurile necesare nici în perioada de reconstrucție a acestei porțiuni a rețelei electrice, care a avut loc în 2009.

 Ca rezultat, panoul de publicitate a fost amplasat sub LEA 10 kV, în zona de protecție a liniei electrice,  ceea ce este interzis de Normele de amenajare a instalațiilor electrice (pp. 2.5.114, 2.5.115, ediț.6; pp.2.5.515, 2.5.216, ediț.7).

De menţionat este că după cazul de electrocutare similar (soldat cu decesul accidentatului), avut loc pe data de 01.03.2010, în reţelele electrice de distribuţie 10 kV din posesia ÎCS „RED UNION FENOSA” SA (fiderul nr.20, s/e 110/35/10 kV Comrat), proprietarul rețelelor electrice, nu  a întreprins măsurile necesare pentru executarea cerințelor Buletinului informativ BI-01-10 (EC) din 22.03.2010, în care a fost prescris examinarea  extraordinară a liniilor electrice aeriene 10 şi 0,4 kV amplasate în localităţile rurale şi urbane în scopul depistării nerespectării cerinţelor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, care pot provoca astfel de cazuri şi vor trasa  măsuri necesare” în termen de pînă la 15.04.10.

Nu s-au întreprins măsurile necesare nici pentru înlăturarea prescripțiilor (inclusiv repetate) emise de  IET Comrat în adresa ÎCS „RED UNION FENOSA” SA (act-prescripție nr. 09 din 29.03.2010; act-prescripție nr. 05 din 28.01.2010; scrisoarea nr.90 din 02.10.2012; act-prescripție nr.03 din 24.01.2013).

Ulterior, doar după solicitarea IET Comrat (nr. 35 din 03.08.2016), reprezentanții ÎCS „RED UNION FENOSA” SA au reacționat la această încălcare și au expediat în adresa SRL „MAXITEH-ST“, proprietarul panoului publicitar, un demers cu privire la înlăturarea încălcărilor admise și avertizare despre responsabilitatea ce o poarta pentru toate consecințele ce pot avea loc și au cerut demontarea urgentă a panoului, fără a întreprinde măsuri suplimentare conform prevederilor p.5.7.8 al Regulamentului de exploatare a rețelelor electrice.

De asemenea, reprezentanții ÎCS „RED UNION FENOSA” SA nu au prezentat pînă la data 20.06.2017 răspuns (informație) la scrisoarea cu nr.99 din 15.06.2017 cu privire la masurile și acțiunile întreprinse privind înlăturarea încălcării zonei de protecție la amplasarea panoului de publicitate de către SRL „MAXITEH-ST“.

Necătînd la acțiunile întreprinse de Inspectoratul Energetic de Stat, panoul de publicitate, ce aparține SRL „MAXITEH-ST“, si astăzi se află sub LEA, zonă de protecție a liniei electrice.

II.Cauzele accidentului

 1. Nerespectarea de către SRL „Unistos-Lux” a cerinţelor p. 18 al „Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice”, exprimată prin lipsa obţinerii acordului proprietarului reţelei electrice pentru executarea lucrărilor în zona de protecţie a reţelelor electrice.
 2. Încălcarea de către SRL „Unistos-Lux” a cerinţelor Normelor de securitate tehnică la exploatarea instalaţiilor electrice, inclusiv prin lipsa obţinerii de la proprietarul reţelelor electrice a permisiunii în scris pentru executarea lucrărilor în zona de protecţie a liniilor electrice.
 3. Coordonarea incompletă de către Operatorul rețelelor electrice ÎCS RED Union Fenosa, proprietarul rețelelor electrice, a amplasării panoului de publicitate în zona de protecție a LEA, fără a indica pe plan-schema amplasării panoului pozarea LEA-10 kV și cerinţele Normelor de securitate la exploatarea instalaţiilor electrice şi a Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice.
 4. Cunoştinţe insuficiente din partea accidentatului despre pericolul care-l prezintă acțiunea curentului electric și nerespectarea regulilor securității electrice de către executanții lucrărilor la schimbarea imaginii de pe panoul de publicitate amplasat în zona de protecție a LEA aflate sub tensiune.
 5. Întreprinderea măsurilor insuficiente de către Operatorul rețelelor electrice ÎCS RED Union Fenosa, proprietarul rețelelor electrice, pentru îndeplinirea cerințelor p.5.7.8 al Regulamentului de Exploatare Tehnică a Centralelor și Rețelelor Electrice.

*********************************************************************************

 1. Pe data de 16.04.2017, ora 1930,  în instalațiile electrice de utilizare casnice ce aparțin cet. Fonariuc Victor, (a.n.1975) din s. Morenii Noi  r-nul  Ungheni,  neangajat  în cîmpul muncii, s-a produs un caz  de  electrocutare, care s-a soldat  cu decesul accidentatului.
 2. Circumstanţele accidentului

In urma examinării locului accidentului s-a stabilit că în fântâna din ogradă era instalată o pompă electrică  monofazată pentru pomparea apei în scopuri menajere şi de  irigare.

Alimentarea cu energie electrică a pompei se efectua prin mai multe prelungitoare neomologate de proprie fabricare, cu o lungime de aproximativ 50 m.  Primul prelungitor (care era conectat la o priză 220V dintr-o anexă a casei de locuit) era confecționat din conductori tip PVS 3×1,5 mm2, unde la ambele capete ale prelungitorului erau conectate ştechere (fișe de curent), la care conductorul nul de protecţie nu se utiliza. La începutul următorului prelungitor era un bloc cu 4 prize şi acestea se aflau pe acoperişul unui şopron la o înălțime de aproximativ 2,0 m de la pămint.

Ca rezultat al examinării circumstanțelor producerii accidentului s-a constatat că electrocutarea a avut loc probabil la tentativa de introducere în blocul de prize a ștecherului primului prelungitor,

pătimitul contactând concomitent contactul fazic al ștecherului primului prelungitor și gardul metalic al şopronului.

De menţionat este că conductorul PEN în cutia de evidenţă BZUM este divizat în conductorul nul de protecţie PE şi conductorul neutru N de lucru. În cutia de evidenţă este  instalat aparat de protecţie BA4729M  B20.

Dispozitiv de protecţie automată contra curenţilor reziduali în cutia de evidenţă lipseşte.

 1. Cauzele accidentului

1.Utilizarea prelungitorului confecționat artizanal cu grave încălcări ale NAIE și NPMIE (confecționarea neregulamentară a prelungitorului ștecher-ștecher, neutilizarea conductorului de protecție PE);

2.Lipsa dispozitivului de protecție contra curenților reziduali (УЗO) în circuitul electric la care erau conectate prelungitoarele și pompa de apă;

 1. Cunoştinţe insuficiente din partea accidentatului despre pericolul care-l prezintă acțiunea curentului electric și nerespectarea regulilor securității electrice.

******************************************************************************

 

 1. La data de 21 iunie 2017 în s. Năvîrneț, r-nul Fălești  în gospodăria cet. Croitoru Vasile a avut loc un caz de electrocutare cu fiul  Croitoru Marius, anul naşterii 2011, soldat cu un șoc electric și leziuni ușoare la mâna dreaptă.

I.Circumstanțele accidentului

În ziua nominalizată stăpânul casei, dl Croitoru Vasile, a.n.1979, aproximativ la ora 20-00 a hotărît să macine cereale la o zdrobitoare electrică, fabricată de uzină (nu a fost posibil de identificat producătorul), procurată de părinții acestuia cu mulți ani în urmă. Zdrobitoarea cu motor electric monofazat este instalată în saraiul de lîngă casă, podeaua din încăpere din beton, turnată recent.

Din afirmațiile proprietarului, în momentul cînd a ieșit din încăperea dată pentru a merge în casă să bea apă, lăsând zdrobitoarea conectată, feciorul mai mic Marius, nesupravegheat de nimeni a întrat în încăpere și din motive necunoscute a contactat cu palma mânii drepte corpul metalic al zdrobitoarei.

Face de  menționat, că copilul se afla desculț pe suprafața podelei din beton și în urma contactului cu corpul metalic al zdrobitoarei aflate sub tensiune a fost electrocutat. În palma  mânii drepte au rămas semn de contact în urma șocului electric. În rezultatul măsurărilor și încercărilor s-a stabilit că rezistența izolației electrice a motorului electric este egală cu zero, fapt ce confirmă străpungerea (deteriorarea) izolației și apariția potențialului pe corpul metalic al zdrobitoarei, care a provocat accidentul.

Din explicaţiile mamei accidentatului, aflîndu-se în casă a auzit strigătul soțului. Ieșind afară a văzut copilul în brațele bărbatului, care-l scotea din încăpere.

Tata copilului i-a acordat primul ajutor și pînă la sosirea serviciului medical de urgență copilul și-a revenit. Medicii de gardă au transportat copilul la Spitalul raional Fălești, unde a fost investigat și acordat îngrijiri medicale, după ce a fost eliberat acasă.

Zdrobitoarea se alimenta cu energie electrică fără aparat de protecție, de la o priză 220 V cu contact PE instalată pe peretele încăperii, care la rîndul ei era alimentată din casă prin cablu ВВГ-3×2,5, pozat exterior pe perete. Priza respectivă era conectată la rețeaua electrică, fără conductorul nul de protecție PE, necătând că cablu de alimentare este cu trei fire. Echipamentul de măsură scos din casă pe peretele exterior era instalat într-o cutie neomologată, fără aparat de comutare și aparat de protecție. Unicul ”aparat de protecție” sunt siguranțele improvizate (șuntate cu sîrmă de cupru), rămase în interiorul casei, la locul unde cîndva a fost amplasat și contorul electric și care nu pot fi considerate ca aparate de protecție.

La scoaterea contorului pe fațada casei, divizarea conductorului PEN nu a fost executată.

 1. Cauzele accidentului

– Utilizarea receptorului electric (zdrobitoare) defectat, cu izolația electrică străpunsă (deteriorată);

Lipsa aparatelor de protecție la intrare (în cutia de evidență, cutie de plastic de tip Soroca, siguranțe improvizate, necalibrate în interiorul casei), cu încălcarea cerințelor documentelor normativ-tehnice: p.3.1.8; p.3.1.9; p.1.7.79, p.1.7.157, p.1.7.159, p.1.7.162, p.7.1.82,  p. 7.3.139 din NAIE ed.7;.

– Lipsa supravegherii acțiunilor minorului la utilizarea receptoarelor electrice conectate la rețeaua electrică și aflate sub tensiune și în funcțiune.

Lipsa legăturii metalice a conductorului de protecție PE cu partea conductoare accesibilă a motorului electric al zdrobitoarei de cereale și cu neutrul sursei de curent (cerință prevăzută de p.1.7.149, 1.7.152, 1.7.146 NAIE 7; p. 1.7.95, 1.7.96 NAIE 6).

 • în cadrul permutării echipamentului de evidenţă pe faţada casei de locuit Conductorul PEN nu a fost divizat în conductoare de protecție PE și neutru (de lucru) N, ceea ce nu permite realizarea împămîntării de protecție, una din măsurile principale de protecție la atingerea indirectă.

********************************************************************************

 1. La data de 23 iunie 2017, aproximativ în jurul orelor 1630, în s.Nicolaevca Veche, com.Pîrliţa, r-nul Ungheni a avut loc un caz de electrocutare în IE a SA,,RED-Nord”, filiala Ungheni (LEA-0,4 kV, fid.2, PT-581) cu cet. Pidghirnîi Vasile, anul naşterii 1958, neangajat în câmpul muncii, soldat cu decesul accidentatului.

I.Circumstanţele  accidentului

În ziua nominalizată, pe teritoriul s. Nicolaevca Veche, r-nul Ungheni, în deschizătura pilonilor nr.4/2 şi 4/3 a LEA-0,4kV, F-2, PT-581în urma contactării conductorului PEN (A-16mm2), care era rupt și căzut la pămînt, a fost electrocutat mortal cet. Pidghirnîi Vasile.

În urma examinării locului incidentului s-a stabilit, că ca rezultat  a  ploii abundente  şi  a vîntului puternic ce au  avut loc,  în deschiderea   pilonilor nr.4/2  şi 4/3,  F-2, PT-581 s-a rupt conductorul PEN al LEA-0,4 kV si a căzut la pămînt.

S-a mai stabilit,  că pilonul nr.4/3, F-2, PT-581 se află într-un grad avansat de putrefacţie. De la vîntul puternic cîrligul cu izolator a firului fazic a fost smuls din pilon și balansând  a contactat cu  conductorul PEN (aflat mai jos) de mai multe ori (pe conductori sunt vizibile urme de scurtcircuit), provocînd  pînă la urmă ruperea conductorului PEN în mijlocul deschizăturii.

Un capăt a conductorului PEN atîrna de la pilonul nr.4/2 dinspre sursă, (de la PT-581) și alt capăt atîrna de la pilonul nr.4/3  prin care se asigura  parcurgerea curentului electric  de întoarcere dinspre  consumatori.

Se presupune, că pătimitul în drum spre casă, a depistat conductorul căzut la pămînt și  fiind cu picioarele goale pe solul umed (caloşii erau jos lîngă poartă), din motive necunoscute a apucat cu mîna dreaptă conductorul  ce atîrna de la pilonul nr.4/3 și în rezultat a fost electrocutat mortal. Calea parcurgerii curentului electric a fost: PT-581– conductorul fazic – rețelele electrice de utilizare a consumatorilor – conductorul PEN rupt dinspre pilonul nr.4/3 – mâna dreaptă – corpul pătimitului – picioarele goale  –  pămînt.

În urma scurtcircuitului siguranţele (ПН-2 cu Inom. = 100A)  au  rămas funcţionale, protecţia fiderului instalată la PT-581 nu a acţionat.

S-a solicitat de la operatorul rețelei de distribuție  SA RED Nord,  prezentarea procesului verbal de verificare a acționării protecției la pilonul nr.4/3 F-2, PT-581.

 1.    Cauzele accidentului

– Executarea incompletă de către RED Nord a cerințelor cap.5.7 ale Regulamentului cu privire la exploatarea centralelor și rețelelor electrice în vederea asigurării exploatării fiabile și inofensive a  LEA-0,4kV,fid.2, PT-581

– Apropierea accidentatului la o distanță inadmisibilă de conductorul rupt al rețelelor electrice aflat sub tensiune (LEA-0,4kV, F-2, PT-581);

– Neconștientizarea de către accidentat a pericolului ce îl prezintă acțiunea curentului electric și nerespectarea regulilor securității electrice.

*********************************************************************************

 1. La data de 24.06.2017 aproximativ pe la ora 1500  în com.Sărata-Galbenă  r-nul Hîncești în rețelele electrice de distribuție  0,4 kV ÎCS RED Union Fenosa SA ( PT-364, F-4, LEA-0,4 kV, deschizătura pilonilor  8-9 a avut loc un accident cu minorul Ghenov Gheorghe, anul nașterii 06.08.2008, soldat cu decesul  accidentatului.
 2. I. Circumstanţele accidentului : 

Accidentul a avut loc pe data de 24.06.2017 ora 1500 s. Sărata Galbena, r-nul Hînceşti PT-364,fid.2  (ID-0,4 kV aparat de protecție tip BA88-35 160A), în deschizătura LEA 0,4 kV, între pilonii 8-9 proprietate a operatorului RED Union Fenosa, transformator tip-КТП, S=250 kVA, alimentat de la LEA-10 kV, fid.6, S/E 35/10 kV, Sărata Galbena.

În rezultatul condițiilor meteorologice dezastruoase soldate cu vânt puternic și ploi torențiale, care au avut loc pe data de 23 iunie 2017 în mai multe raioane din centru şi sudul ţării, inclusiv şi în filiala Hâncești, sau produs multiple avarii în reţele electrice de tensiune medie şi joasă. În rezultatul mobilizării mai multor echipe până în seara zilei de 23 iunie curent, conform informaţiei prezentate de operatorul reţelei de distributie  pe raionul Hâncești au fost localizate toate rupturile de conductoare, despre existența cărora a fost informat operatorul rețelei de distribuție şi realizate toate masurile tehnice de securitate în cazurile date, manifestate prin deconectarea automatelor în PT, plasarea placatelor de securitate, debranșarea conductoarelor rupte.

A doua zi, pe 24 iunie, pentru a restabili furnizarea cu energie electrică a consumatorilor în raionul Hîncesti, au fost mobilizate mai multe echipe formate din cadrul personalului propriu şi a companiei contractate ”Electrostrat” SRL.

Pentru localitatea Sărata Galbenă a fost delegată echipa de la ”Electrostrat” SRL,  în componenţa montorilor Moraru Ion (gr.4) si Avram Andrei (gr.3), echipa care în ziua anterioară s-a ocupat de localizarea rupturilor de conductoare în localitatea menţionată.

Echipa respectivă a primit în dimineaţa zilei de 24 iunie sarcina de lucru şi  s-a deplasat pentru a lichida defectele parvenite din partea clienților, prioritatea fiind acordată, în primul rînd, restabilirii rupturilor de conductoare localizate în ziua anterioară.

Din explicațiile primarului com. Sărata-Galbenă dl Mihail  Lozovoi, în ziua de sâmbătă data de 24.06.2017 aproximativ în jurul orei 900  a primit un apel de la cetățeni ( din regiunea unde mai tîrziu s-a produs accidentul), precum că  pe un pilon ”scânteiază”. Dumnealui la rîndul său i-a comunicat despre apel electricianului  autorizat Valeriu Ungureanu, care activează în teritoriu, pentru a verifica informația. Dl V. Ungureanu a anunţat despre problema în cauză echipa de reparaţii SRL ,,ELECTROSTRAT”, care în ziua dată se afla tot în această localitate la alt sector şi se ocupa cu lichidarea consecinţelor provocate de calamităţile avute loc în ziua precedentă, 23.06.2017. Membrii echipei dnii Moraru Ion şi Avram Andrei au spus că în primul rînd vor lichida rupturile de conductori, care sunt mai multe şi prezintă mai mult pericol şi apoi se vor deplasa la locul indicat.

Aproximativ pe la ora 1510 primarul comunei a fost telefonat de către un cetățean – vînzător în magazinul ,,La Nica,, precum că în preajma magazinului a fost electrocutat un copil. Primarul a făcut legătura cu inginerul şef CM Hînceşti, dl A. Rotaru și i-a comunicat despre cele întîmplate. La rîndul său dl A. Rotaru, inginer şef CM Hînceşti, a anunțat echipa de reparații din teritoriu dl Moraru Ion şi Avram Andrei pentru a se deplasa la faţa locului și a se clarifica în situaţia creată. Echipa, sosind la fața locului a depistat că în deschizătura pilonilor 8-9 a  LEA-0,4 kV F-2, PT-364 conductorul PEN este rupt şi căzut în mijlocul deschizăturii. Din spusele lor pătimitul deja era transportat la spitalul din localitate. Echipa a deconectat IE unde s-a produs accidentul şi a restabilit legătura conductorului dintre pil. 8-9 a  LEA-0,4 kV F-2, PT-364.

Conductorul PEN deteriorat a fost ridicat de către reprezentantul Inspectoratului de Poliţie Hînceşti, ca dovadă.

În urma examinării locului accidentului, pe data de 26.06.2017 (prima zi lucrătoare – luni) și din discuțiile cu localnicii s-a stabilit că cetăţenii dl Ciornîi Vadim, NLC-1201111 şi  dna Ţabur Axinia, NLC-1201065 în ajunul accidentului pe 23.06.2017 în jurul orelor 1500-1700 au anunțat ORED  la nr. de telefon 022431111. precum că tensiunea în casele lor este mărită. În rezultatul examinării vizuale de către reprezentanţii  ORED a LEA -0,4 kV, F-2, PT-364 pe data de 24.06.2017, după accident, au stabilit că la pilonul nr.12  de lîngă cetăţenii respectivi este ruptă puntea de conexiune la conductorul PEN.

Se presupune că din pricina vântului puternic sau rupt unele crengi al copacului ce anterior a fost defrisat (se vede și din pozele făcute la fața locului la data de 24.06.2017) conductoarele PEN şi fazic au contactat între ele, provocînd pînă la urmă ruperea conductorului PEN în mijlocul deschizăturii (pe conductorul PEN, examinat în incinta Inspectoratului de Poliție Hîncești, sunt vizibile urme pronunțate de scurtcircuit) şi în conductorul nul a apărut potenţial periculos pentru viaţă (din lămurirea cet. V.Ciornîi în casă au ieşit din funcţie becuri şi receptoare electrocasnice). Pătimitul, Ghenov Gheorghe  împreună cu amicul său Cibotarean Vadim, anul nașterii 30.04.2010, se jucau în preajma  magazinului ,,La Nica,,  în apropierea căruia este amplasată  linia electrică aeriană cu tensiunea 0,4 kV în cauza. Se presupune, că pătimitul fiind fără încălțăminte pe pămîntul umed și jucîndu-se, din neatenție a contactat conductorul PEN rupt (din partea consumatorilor) și a fost electrocutat mortal.

Amicul său, speriat grozav, a alergat la mama pătimitului și i-a comunicat despre cele întîmplate. Mama pătimitului venind la fața locului a luat corpul fiului în brațe și a alergat la drumul central pentru a găsi un transport spre spitalul din localitate. Ajungând la spital, medicul a constatat decesul accidentatului.

Operatorul reţelei de distribuţie a fost informat despre ruptura de conductor între pilonii 8 şi 9 de LEA 0,4 kV F2 PT364 după informarea cazului de electrocutare.

Face de menţionat, că protecţia fiderului se efectuează printr-un întrerupător automat  BA88-35  cu In = 160A, curentul de acţionare 1600 A. Curentul de scurtcircuit calculat în locul ruperii conductorului constituie 282 A, mărimea căruia a fost insuficientă  pentru acţionarea aparatului de protecție instalat în ID-0,4kV, PT-364.

II.Cauzele   accidentului :

– plantarea în zona de protecţie a reţelelor electrice cu plantaţii perene (nemijlocit sub conductorii LEA-0,4kV),  fără acordul întreprinderii reţelelor electrice;

– Condiții meteo cu caracter deosebit, manifestate prin vânt puternic, ploi torențiale  care din cauza oscilațiilor escesive ale copacilor au cauzat scurtcircuitul conductoarelor LEA și ca rezultat ruperea conductorului PEN;

– Dimensionarea incorectă a aparatului de protecţie a fiderului la PT-364, care nu a acţionat la  mărimea curentului de scurtcircuit 282 A.

– Apropieria la o distanță inadmisibilă de conductorul rupt al LEA -0,4kV, F-2 ,PT -364.

-Lipsa cunoştinţelor elementare din partea pătimitului despre pericolului cel prezintă curentul electric.

3.Încălcările  prevederilor  DNT  ce  au  cauzat  accidentul :

– cerinţele p.5.7.1,  5.7.18,  5.7,19  a Regulamentului de exploatare tehnică a centralelor şi reţelelor electrice ed.XIV.

– p.3.1.2 Normele de securitate la exploatarea instalațiilor electrice;

– p.17, lit d) și p.19 ale Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr 514 din 23.04.2002.

*********************************************************************************

 1. Pe data  de 23.06.2017  în jurul orelor 2100 în instalațiile electrice de distribuție a ÎCS ”RED Union Fenosa” SA, LEA-0,4kV, deschizătura între pilonii 5-6, fid.2, PT-5, s. Volintiri, r-nul Ștefan Vodă, a avut loc un caz de electrocutare cu minora Muntean Iuliana, anul naşterii 2005, care s-a soldat cu decesul accidentatei.
 2. Circumstanţele accidentului

În ziua nominalizată, aproximativ în jurul orelor 2100, după o ploaie cu vînt,  pătimita  se întorcea acasă de la rude. Dat fiind faptul că timpul era nefavorabil în întâmpinare s-a pornit mama fetiței, dna Muntean Olesea. Pătimita mergînd  pe partea  carosabilă a drumului, ocolind gropile cu apă s-a pomenit sub LEA-0,4 kV de la PT-5, fid.2 (care este amplasată în nemijlocita apropiere de partea carosabilă)  și la un moment dat n-a observat  în deschizătura pil. 5-6 a LEA conductorul rupt (aflat sub tensiune),  care atârna  prin crengile copacilor aproape de sol și s-a atins din neatenție de firul electric cu brațul mîinei drepte. Ca consecință a fost electrocutată.

În acel moment mama pătimitei se afla la o distanță de aproximativ 5-7 m de la locul tragediei (din declarațiile dumneaei). În urmă celor văzute mama a început să strige după ajutor, iar vecina care locuiește în preajma locului accidentului, dna Stănilă Nălea, a auzit strigătul și imediat a anunțat serviciul medical de urgență.  Sosiți la fața locului medicii de la serviciul medical de urgență (cu sediul în localitate) au constatat decesul minorei.

S-a stabilit, că din cauza vîntului conductorul a fost rupt de către crengile copacilor nedefrișați, sădiți în zona de protecție a LEA cu pricina. Conductorul rupt atîrna printre crengile copacilor din partea sursei.

Despre ruptura conductorului  dat,  în jurul orelor  1700  la oficiul OT 24/24h  s-a înregistrat informația de la cetățeanul din localitate dl Moiseev Victor, care în momentul respectiv trecea prin apropiere de conductorul rupt.

Face de menționat că, în ziua nominalizată în rețelele electrice de distribuție, LEA-10 kV, fid.6, stația electrică 35/10 kV, Volintiri, pe teritoriul satului s-au desfășurat lucrări de reparații capitale. De aceea pe parcursul zilei nominalizate (între orele 1000-1900) rețelele electrice au fost deconectate.

Astfel în jurul orelor 1900 după finalizarea  lucrărilor de reparație,  LEA-10 kV a fost pusă sub  tensiune, fără a fi fost înlăturat defectul  înregistrat la OT24/24h.

 1. Cauzele accidentului
 • Nerespectarea de către ORED a cerințelor Regulamentului cu privire la exploatarea tehnică a centralelor și rețelelor electrice în vederea curățirii traseului LEA-0,4 kV, fid.2, PT-5 de crengile copacilor sădiți în zona de protecție;
 • Operativitate insuficientă la înlăturarea defectului cu pricina, anunțat de către un locuitor al satului și înregistrat la serviciul OT24/24 ținînd cont de faptul că în ziua respectivă a activat o echipă, care a executat lucrări de reparație a rețelelor electrice în localitatea dată;
 • Plantarea în zona de protecţie a reţelelor electrice cu plantaţii perene (nemijlocit sub conductorii LEA-0,4kV), fără acordul întreprinderii reţelelor electrice;
 • Apropierea accidentatei la o distanță inadmisibilă de conductorul rupt aflat sub tensiune (LEA-0,4 kV, fid.2, PT-5);

********************************************************************************

 1. Pe data de 26 iunie 2017, aproximativ la orele 0600 în instalațiile electrice ale ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA, amplasate în teritoriul Întovărăşirii Pomicole (ÎP) ,,Legumărie” din Primăria s. Corjova, r-nul Criuleni a avut loc un caz de electrocutare cu preşedintele întovărăşirii menționate, dl Fiuzo Valentin, anul nașterii 1971, soldat cu decesul accidentatului.
 2. Circumstanţele accidentului

In ziua nominalizată dl Fiuzo Valentin, aproximativ la orele 0600 a hotărât să restabilească alimentarea cu energie electrică a ÎP,,Legumărie”, care a fost întreruptă pe data de 23.06.2017 în urma furtunii. Întovărășirea Pomicolă se alimentează cu energie electrică de la punctul de transformare nr.610, proprietate ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA. Punctul de transformare este amplasat pe teritoriul Întovărăşirii, iar punctul de delimitare între consumator şi distribuitor este stabilit la bornele 0,4 kV ale transformatorului de putere, (conform Actului de delimitare a instalaţiilor electrice ale Furnizorului faţă de instalaţia de utilizare a Consumatorului în baza dreptului de proprietate şi a responsabilităţii pentru exploatarea lor, anexa nr.4 la Contractul de furnizare a energiei electrice nr. 40202000008 din 01.04.2003).

Protecția fiderului 0,4kV în cauză (numerotația lipsește) este asigurată prin intermediul întrerupătorului automat de tip A3716FY3, In=160A. Curentul de acțiune a declanșatorului termic constituie In+0,15%In – date a uzinei producătoare. Curentul de acțiune a declanșatorului electromagnetic -10In.

Întreruperea în alimentarea cu energie electrică a avut loc în urma furtunii din 23.04.17 și provocată de scurtcircuite dintre conductoarele LEA-0,4 kV din cauza conductoarelor slab întinse și crengilor arborilor necurățiți în unele deschizături. Ca urmare a scurtcircuitului s-a topit porțiunea de cablu AVVG-4×35 mm2, între bornele  transformatorului 0,4 kV şi întrerupătorul cu pîrghie din ID-0,4 kV, precum şi spre echipamentul de măsurare. Considerăm, că topirea porțiunii de cablu putea avea loc din cauza, că la producerea scurtcircuitului aparatul de protecție n-a deconectat circuitul într-un timp suficient pentru protecția echipamentelor, deoarece curentul de declanșare electromagnetică a aparatului este de 1600 A, iar curentul de scurt circuit Isc= 406 A (Str=100 kVA, Ztr/3=0,26 Ohm, L= 230 m, Zb=0,542 Ohm), ceea ce este insuficient pentru acționarea protecției în timp normativ de pînă la 5 sec.

Totodată incorect a fost dimensionat curentul nominal al declanșatorului termic (In+0,15In) (ce constituie 184A) a aparatului de protecție cu curentul admisibil de lungă durată a conductorului (ce constituie 130A).

Considerăm, că intenţia accidentatului a fost de a schimba cablul deteriorat.

În acest scop accidentatul a purces la deconectarea separatorului 10 kV, dar din lipsa cunoştinţelor în domeniu, în loc să deconecteze separatorul,  a acționat dispozitivul de acţionare în direcția conectării.

Face de menționat, ca o serie de separatoare dispun de limitatoare la conectare, care nu permit trecerea cuţitelor de contactele fixe ale separatorului. Dar în cazul dat limitatoarele lipseau.

Astfel cuţitele fazei A şi C au trecut de contacte, iar cuţitul fazei B a rămas stopat în contact datorită  mantalei, care a împiedicat trecerea cuțitului mai departe.

Fără a verifica lipsa tensiunii, pătimitul a purces la schimbarea cablului deteriorat.

Electrocutarea s-a produs, probabil la atingerea directă de borna fazei B aflată sub tensiunea 10 kV.

Strigătul a fost auzit de soţie, care se afla în automobil din apropiere.

Echipa de medici de la punctul de asistență medicală urgentă Dubăsarii Vechi, care a sosit la chemarea soţiei, a constatat decesul pătimitului.

Face de menţionat, că din momentul întreruperii alimentării cu energie electrică, 23.06.2017, pînă în ziua producerii accidentului, accidentatul a făcut mai multe apeluri telefonice către Operatorul rețelelor de distribuție (ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA) pentru a solicita restabilirea alimentării, dar fără succes. A rămas numai cu răspunsul robotului telefonic. Acest lucru l-a confirmat dna Rima Bacalu, fosta președinte a Întovărășirii (lămurirea se anexează).

 1. Cauzele accidentului
 • Intervenţia neautorizată (samavolnică) a accidentatului în instalaţiile electrice străine, proprietate a ORED Union Fenosa;
 • Dimensionarea incorectă a aparatului de protecția la curenții de scurtcircuit (Isc= 406 A, iar Idecl declanșare electromagnetică a aparatului este de 1600 A) și la curentul de acțiune termică a întrerupătorului automat fata de curentul admisibil de lungă durată al conductorului. Curentul admisibil de lungă durată pentru conductorul dat este de 130 A, i-ar curentul termic de acțiune a întrerupătorului automat In+0,15In =184A.
 • Lipsa personalului electrotehnic pentru deservirea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice, autorizat în modul stabilit (cerinţă a Regulamentului pentru exploatarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor (REIEC), pp. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5);
 • Neîntinderea conductoarelor în multe deschizături a LEA-0,4 kV, care provoacă scurtcircuite între conductoare (rezultat al neexecutării lucrărilor de reparaţii curente conform REIEC, p.2.3.8).
 • Plantarea în zona de protecție a rețelelor electrice cu plantații perene (sub conductorii LEA 0,4 kV);
 • Neasigurarea de către proprietarul reţelelor electrice (Întovărășirea pomicolă) a curățirii crengilor arborilor din zona de protecție a LEA-0,4 kV, fid.1,2,3, prevăzută de REIEC, p.2.3.18, care afectează fiabilitatea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, inclusiv prin provocarea scurtcircuitelor;
 • Amenajarea și utilizarea separatorului 10 kV, care nu dispune de mecanism de limitare  (blocare) a accesului persoanelor neautorizate prevăzută de cerințele p.5.4.11  al RETSRE.
 • Activitate insuficientă a serviciului OT24/24h din cadrul ÎCS ,,RED Union Fenosa” SA, care reduce posibilitatea plasării cererilor pentru intervenție operativă în cazurile deconectărilor avariate a fiderelor rețelelor electrice.

 

Aceste cazuri nu s-ar fi produs dacă:

 • se respectau cerinţele elementare de explatoare a receptoarelor electrice;
 • comportamentul adecvat cu şi în instalaţiilor electrice;
 • respectarea cerinţelor securităţii la exploatarea instalaţiilor electrice;
 • neremedierea la timp şi operativ a defectelor şi deranjamentelor în instalaţiile electrice de către operatorul de reţea (vezi cazurile 9,10 11).
 • Cetăţeni: la depistarea unor nereguli ori defecte în instalaţiile electrice a operatorului de reţea (SA “ RED-Nord), telefonaţi imediat la dispeceratul Ungheni a societăţii (serviciu non-stop) la numărul de telefon 0236-29105.
 • Va informat Inspecţia Energetică Teritorială Călăraşi (IET), sectorul Ungheni, 13.11.2017.

 

Cu respect,

Andrei Prodan

IET Călăraşi, sectorul Ungheni.