Astăzi, 7 august curent, raionul Ungheni, reprezentat de doamna preşedinte Ludmila Guzun, împreună cu domnul vicepreşedinte Petru Gherasimov, Centrul de Resurse şi Atragerea Investiţiilor, doamna Violeta Petre (preşedinte OVR Moldova) şi Eugenia Rotari, doamna Eugenia Baroncea, şef Secţia cultură, au salutat prezenţa în raion a delegaţiei din 40 de persoane din cadrul OVR International, oaspeţi de onoare pentru a IV-a oară deja în raionul Ungheni.  Călătoria ciclistă tematică, organizată de Operation Villages Roumains, are drept scop solidarizarea relaţiilor de colaborare stabilite deja cu OVR International şi vizează implementarea unor proiecte ce sunt direct sponsorizate de cicliştii delegaţiei, iar tinerii din cadrul OVR International vor stabili cu siguranţă relaţii de prietenie şi colaborare cu tinerii Asociaţiilor Obşteşti din Republica Moldova.  Prin donaţia de 1 euro la fiecare km parcurs de către fiecare participant se asigura proiecte atît în Republica Moldova cît şi în ţara vecină România.

Cu deosebit respect doamna Ludmila Guzun şi-a exprimat recunoştinţa către doamna Anne-Marie Scotto preşedinte OVR Solidarites (Franţa), pentru această acţiune şi pentru susţinerea satelor din Republica Moldova, domnului Michel de Backer, preşedinte OVR International, precum şi întregii echipe, dorind de altfel ca relaţiile de prietenie şi de colaborare stabilite să dea în continuare roade şi să aducă noi colaborări fructuoase.

Ţinem să menţionăm că, pe parcursul zilei, delegaţia va efectua o vizită la podul Eiffel din oraşul Ungheni după care se vor deplasa în vizită la muzeul din satul Pîrliţa. La sfîrşitul zilei oaspeţii se vor deplasa în satul  Costuleni.