La data de 03 iulie, curent, la Ungheni a avut loc ediţia V-a Forumului Economic Regional, desfăşurată cu genericul “Dezvoltare economică prin parteneriate durabile”.

Forumul a fost organizat de către Agenţia de Dezvoltare Centru şi Consiliul Raional Ungheni, în parteneriat cu alte instituţii naţionale şi internaţionale. Este deja o frumoasă tradiţie ca raionul Ungheni să găzduiască evenimente transfrontaliere şi regionale de anvergură. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai administraţiei publice centrale, regionale şi locale, sectorului asociativ privat, mediului de afaceri din Republica Moldova, România, Italia, Cehia.

Cuvînt de salut pentru deschiderea evenimentului a fost oferit preşedintelui raionului Ungheni, dlui Iurie Toma, urmare fiind cuvîntul de salut din partea înalţilor demnitari:

   dl Tudor Meşină, director ADR Centru,

   dl Nicolae Platon, director general Agenţia Turismului a RM,

   dl Igor Mălai, şef adjunct Direcţia generală Dezvoltare Regională, Ministerul  Dezvoltării Regionale şi Construcţii,

   dl Gheorghe Postică, viceministru al Culturii,

   dna Fulga Turcu, Consiliul Judeţean Iaşi,

   dl Paul Butnariu, preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi,

   dl Petru Liţiu, consul, şef Biroului Consular al României în Ungheni,

   dl Jiri Prayak, OHL, întreprindere constructoare de drum,

   dl Serghei Cladco, Camera de Comerţ şi Industrie a RM, fil. Ungheni.

 

 

 

 

 

În contextul evoluţiei relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova, consemnată prin semnarea Acordului de Asociere în data de 27 iunie curent, o importanţă deosebită a avut discursul dlui Tudor Robu, şef Direcţie Relaţii Internaţionale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare care a prezentat aspectele importante ce ţin de noul context economico-politic.

Urmare, au fost efectuate prezentări de către:

    Maria Luchian, ADR Centru

           Iulia Pancu, vicepreşedinte de raion, Oportunităţi de dezvoltare a sectorului agrar în raionul Ungheni

 Nicanor Buzovoi, SRL “Agrosfera-BM”

          Anatol Plăcintă, SRL “Fortina Labis”

          Dorina Bejan, ICS “Frigoclima”SRL , Costeşti

          Valentin Crîşmaru, ONG “People in Need”

          Valeriu Moraru, director reprezentanţa Ungheni BC Agroindbank

          Grupul Eurrone, România

          Petru Istoc, SRL “Electropres”, România

          Mihai Doruş, IM “Apa Vital”, Iaşi

          Marco Santarelli, SRL “Energie şi Resurse”, Italia

          Eugenia Baroncea, Secţia Cultură şi Turism, Ungheni

          Liliana Tincu, primăria Ungheni

          Tatiana Cojocaru, Camera de Comerţ şi Industrie , fil. Hînceşti

          Adrian Cheptănar, NEXUS Ungheni

În a doua jumătate a zilei, a fost efectuate vizite de studiu şi schimb de experienţă a  delegaţiilor la agenţi economici de succes din regiune din domeniul turismului la Rezervaţia „Plaiul Fagului”, s. Radenii Vechi şi din domeniul agriculturii la SRL „AgroAudit”, s. Teşcureni.

La finele evenimentului, participanţii au efectuat schimb de contacte şi idei pentru eventualele colaborări pe viitor.

   

Sincere mulţumiri aducem Secţiei Economie şi reforme sub conducere d-rei Ludmila Ursatiev, Centrului de resurse şi atragere a investiţiilor, dnei Violeta Petre şi d-rei Eugenia Rotari, Direcţiei Agricultură şi alimentaţie, şi tuturor celor implicaţi în organizarea şi buna desfăşurare a Forumului.