Celula de monitorizare permanentă a evoluției infecției Covid 19, Decizia nr.20 ,,Cu privire la unele măsuri de coordonare a acțiunilor întreprinse pentru combaterea infecției COVID 19 – consultă – Decizia – 20