Celula de monitorizare permanentă a evoluției infecției Covid 19,  Decizia nr.9 din 27.03.2020 ,,Cu privire la unele măsuri de coordonare a acțiunilor întreprinse pentru combaterea infecției COVID 19 – consultă – Decizia – 9