Celula de monitorizare permanentă a evoluției infecției Covid 19,  Decizia nr.5 din 23.03.2020 ,,Cu privire la unele măsuri de coordonare a acțiunilor întreprinse pentru combaterea infecției COVID 19 – consultă – Decizia 5