Marţi, 25 martie în incinta Consiliului raional Ungheni, a avut loc Şedinţa Comisiei pentru soluţionarea întîmpinărilor expropriaţilor la propunerile de expropriere pentru reabilitarea şi extinderea drumului naţional R1 Chişinău – Ungheni – Sculeni – frontiera cu România pe segmentul de ocolire a or. Ungheni.

La Şedinţă au participat viceministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor Boris Gherasim, viceministrul Finanţelor Ştefan Creangă, vicedirectorul al Î.S. ,, Institutul de proiectări pentru organizarea teritoriului, Agenţia Relaţii funciare şi Cadastru Vasile Manolachi, primarul comunei Zagarancea Mihai Burlacu şi cetăţenii deţinători de terenuri în hotarele comunei Zagarancea.

          Membrii Comisiei au prezentat cetăţenilor propunerile de expropriere pentru a construi drumul R1 conform prevederilor legale. Astfel viceministrul Finanţelor a declarat că sun trei variante pentru a expropria, 1. Cetăţenii vor fi de acord cu oferta făcută pentru teren (suma de bani), 2. Cetăţenii după doleanţă îşi vor alege o altă porţiune de teren echivalentă cu cea supusă exproprierii în aria comunei Zagarancea (teren cu destinaţie agricolă), 3. Dacă nu se ajunge nici la o variantă de consens, chestiunea va fi examinată în instanţa de judecată.

Cei 16 proprietari din timp au fost înştiinţaţi prezendu-se oferta de preţ la preţul normativ, după care urma ca cetăţenii să i-a o decizie în acest sens. Suma prezentată în ofertă era practic dublă la normativul terenurilor cu destinaţie agricolă.

           Chiar dacă au fost un schimb de opinii mai aprinse întrei cei prezenţi, pînă la final practic toţi cei prezenţi au gasit un consens acceptînd propunerile Comisiei şi au declarat că sunt pentru construcţia drumului R1.

În urma discuţiilor cu cetăţenii, membrii Comisiei au perfectat procesul verbal după cum au declarat proprietarii, poziţiile lor asupra exproprierii.

La final preşedintele raionului a mulţumit cetăţenilor din comuna Zagarancea pentru susţinerea şi înţelegere, argumentînd că drumul respectiv va fi o punte în domeniul economic, social, turistic din care vor avea de cîştigat doar cetăţenii.