Punctul de dirijare al Comisiei raionale pentru Situaţii Excepţionale a fost dotat cu mobilier și tehnică necesară, astfel creându-se condiții pentru mobilizarea și activitatea calitativă a efectivului.

Acest lucru a fost posibil grație susținerii Uniunii Europene prin proiectul “Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre”, cod eMS BSB-538, prin Instrumentul European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, Prioritatea 2 – Promovarea coordonării protecţiei mediului şi reducerea în comun a deşeurilor marine în Bazinul Mării Negre, Obiectivul Specific 2.1 – Îmbunătăţirea monitorizării în comun a mediului,implementat de către Consiliul rational Ungheni, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, România (partener-lider) și Asociația pentru Transfer și Inovații, Varna, Bulgaria (partener).

Punctul de dirijare a fost dotat cu 20 mese, 80 scaune, un laptop, un proiector, urmând a  se procura o imprimantă multifuncțională și o hartă digitală, ce va permite creșterea calității activității efectivului de intervenție în caz de situații de urgență. Valoarea totală a acestei investiții este de 14 800.00 euro, din suma totală de 140 278.00 euro,prevăzută pentru activitățile Consiliului raional Ungheni.

Transmiterea în gestiune a echipamentului a fost făcută de către doamna președintă Ludmila GUZUN, într-o atmosferă festivă, accentuându-se importanța pregătirii efectivului pentru intervenții și modernizarea serviciilor.

De asemenea, s-a accentuat contribuția Uniunii Europene la creșterea calității vieții oamenilor în Bazinul Mării Negre, la consolidarea eforturilor țărilor membre UE și a celor ne-membre pentru un spațiu sigur și dezvoltat, și despre rolul protejării mediului pentru creșterea calității vieții în această zonă.

Managerul proiectului, Violeta Petre, directorul Centrului de Resurse și Atragere a Investițiilor a făcut prezentarea Proiectului “Monitorizarea şi protejarea în comun a mediului înconjurător în Bazinul Mării Negre” – ALERT.

 În cadrul proiectului în raionul Ungheni vor mai fi întreprinse următoarele activităţi:

  • Procurarea echipamentului pentru 80 salvatori-voluntari
  • Seminare de instruire pentru salvatorii-voluntari
  • Procurarea şi instalarea unui sistem de monitorizare a mediului
  • Procurarea sistemului de alarmă (sirene)
  • Instruirea personalului privind exploatarea sistemelor electronice

 

Mai multe informaţii privind desfăşurarea proiectului veţi putea urmări pe site-ul Consiliului Raional Ungheni – www.crungheni.md.

  Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Ungheni şi nu poate fi luat în considerare pentru a reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene.