Ieri, 2 martie, s-au împlinit 25 de ani de la începerea conflictului armat de pe Nistru. Cu această ocazie la monumentul Troița Martirilor din orașul Ungheni s-a desfăşurat mitingul de comemorare a eroilor  căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea independenței Republicii Moldova  din primăvara anului 1992.

La acțiunea de comemorare au luat parte oficialităţile raionulu, orașului, reprezentanții diferitelor structuri din oraș și participanţii la războiul pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova.

Despre acele tragice evenimente, de acum un sfert de secol, sacrificiul şi jertfa participanţilor la luptele pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a statului nostru, a vorbit, cu emoție, Ludmila Guzun, președinta raionului:

” Stimați combatanți, dragi oaspeți, stimați ungheneni. În fiecare an, în această zi tristă, ne adunăm cu toții  la monumentul Troița Martirilor pentru a aduce un omagiu și pentru a rosti cuvinte de recunoștință celor căzuți pe cîmpul de luptă  în acel război sîngeros,  care  cu riscul propriilor vieți au apărat integritatea tînărului stat Republica Moldova. Probabil că nu există cetățean căruia să nu-i răvășească sufletul amintirea acelor zile. Ori, într-adevăr, primăvara –vara anului 1992 a lăsat o amprentă dureroasă în sufletele noastre. Tînărul stat Republica Moldova încerca să-și apere integritatea și independența,  fiind amenințat de forțele imperialiste. Tînărul stat și-a mobiliza armata, forțele de ordine interne,  voluntarii. Din  raionul Ungheni au plecat 724 de tineri bravi, famiile cărora așteptau cu sufletul la gură vești de pe front. Să aducem deci un omagiu celor căzuți și recunoștință familiilor lor, ori niciodată fapta lor nu va fi uitată și va rămîne veșnic în memoria noastră. Să păstrăm veșnica amintire celor căzuți!

Stimați combatanți , în numele Consiliului raional Ungheni și al meu personal, vreau să vă adresez cel mai alese cuvinte de recunoștință, să vă exprim tot sprijinul în ceea ce faceți și să vă mulțumesc încă o dată pentru acea dîrzenie și bărbăție de care ați dat dovadă”.