Consiliul raional Ungheni

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist în cadrul Secției administrație publică

Nr. d/o Nume, prenume

 

1. Gavieru Mihaela
2. Rusu Octavian

Data desfășurării: 06.02.2017, ora 10.00

Locul desfășurării: sala de protocol a Consiliului raional Ungheni