În incinta Consiliului raional la ora 15:00, curent a avut loc prima ședință a  Comisiei pentru situaţii excepţionale a raionului Ungheni din acest an.

Necesitatea întrunirii a fost determinată de următoarele solicitări:

  •  Cu privire la ordinea de înștiințare și adunare а Comisiei pentru situații excepționale а raionului Ungheni și obligațiunile membrilor Comisiei.
  • Cu privire la арrоbаrеа Planului de activitate al Comisiei pentru situații excepționale а raionului Ungheni pentru anul 2023.
  • Cu privire la demersurile șefului IMSP ,,Centrul de Sănătаtе Sculeni” n 33 din 01.11.2022 și nr. 35 din 01.12.2022.
  • Cu privire la demersul unui cetățean al r.Ungheni.

 

Consultă deciziile – Decizia 1 1 h Decizia 1 2 Decizia 1 3  hDecizia 1 4 h

Autor: Ilinca Casian, specialist principal, Aparatul președintelui raionului