sezonulrece1Acțiunile întreprinse de către factorii de decizie din raionul Ungheni pentru pregătirea complexului socio-economic al raionului pentru sezonul de iarnă 2016-2017 au fost discutate săptămîna trecută, pe 9 decembrie, în cadrul Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului, la care au participat președinta comisiei Ludmila Guzun, membrii comisiei și primarii.

Ţinem să menţionăm că în urma licitaţiei nr 879/15 din 06.11.2015 Consiliul raional Ungheni a contractat serivicii de întreţinere a drumurilor de acces spre localităţile raionului cu S.A. „Drumuri-Străşeni”. În gestiunea sectorului Ungheni se află la evidenţă 104.870 km de drumuri de importanţă naţională şi 267.2 km de drumuri locale. În total 372.07 km de drumuri publice.

Potrivit Dispoziției președintelui raionului nr. 248-02/1-5 din 24.10.2016 ”Cu privire la instituirea Comisiei de monitorizare a pregătirii complexului socoal-economic al raionului pentru activitatea în perioada toamnă iarnă 2016-2017”, din contul Consiliului raionl s-a distribuit 145 m 3 de material antiderapant primăriilor din raion.

Alexandru Brînză, vicepreședintele raionului, a adus la cunoștința celor prezenți că tehnica de deszăpezire este pregătită pentru intervenție, însă va fi necesar de contractat 2 autogreidere de la SRL ”Javelin” și SRL ”Consviant”. Pe porţiunile de drum, unde circuitul rutier pe timp de iarnă este dificil, au fost depozitate în grămezi peste 300 tone de material antiderapant.

În raportul său Vasile Bodrug, director SA ”Drumuri-Strășeni”, a informat că sectorul Ungheni dispune de 1700 tone de materile antiderapant și au mai fost contractate încă 1000 tone. Tehnica destinată perioadei reci a anului deţinută la moment este pregătită în acest scop, iar la dispoziţia ceteţenilor este organizat serviciul 24/24 cu nr. de telefon: 0236/2-53-31, la care se poate apela în caz de necesitate. Dispunem de 3 autogreidere, 4 autospeciale, 2 tracoare cu lame, 1 încărcător, am mai contractat 2 autogreidere și 1 încărcător. 16 muncitori vor deservi sectoarele periculoase: 14 pe drumuri naționale și 2 pe drumuri locale.

”Raionul Ungheni este geografic extins, de aceea ar trebuie să evităm stocarea tehnicii într-un singur loc, adică la Ungheni, a spus Ludmila Guzun. La care Vasile Bodrug a informat că un autogreider și un tractor cu lamă se vor afla la Cornești.

În ceea ce privește semnalarea despre impracticabilitatea drumurilor s-a convenit o colaborare între administrația publică locală, poliție, primari și Direcția Situații Excepționale.

”Fiecare trebuie să îşi exercite cu responsabilitate atribuţiile pentru a preveni eventuale situaţii de risc. În acest sens, rog primarii localităţilor să întreprindă toate măsurile necasare ca pentru perioada rece și în cazul precipitaţiilor sub formă de ninsoare, drumurile locale, dar şi cele de acces să fie dezăpezite şi asigurate cu material antiderapant, a spus preşedinta raionului, Ludmila Guzun.

O atenţie deosebită, preşedinta a atras asupra acelor porţiuni de drumuri pe care are loc transportarea elevilor către şcolile incluzive. „Este datoria noastră ca APL de nivel I şi II să asigure funcţionalitatea serviciilor vitale pentru cetăţenii noştri în perioada rece a anului şi nu numai. Implicarea la timp şi soluţiile intreprinse în comun vor face ca cetăţenii raionului Ungheni să depăşească unele din problemele cu care se confruntă anume în perioada iernii. Trebuie să fim pregătiți să facem față intemperiilor”.

Un alt subiect pus în discuție a fost necesitatea de a instala protecție pe porțiunile problematice, căci unele zone ar fi mai ieftin să le protejăm decît să le curățim. S-a făcut un apel către responasabili să vină cu propuneri.

La capitolui pregătirii Direcție Situații Excepționale Ungheni a raportat Oleg Blișceac, șeful Direcției. Conform ordinului Ministerului afacerilor interne, pe parcursul lunii noiembrie, în vederea preîntîmpinării intoxicațiilor cu CO2, au fost efectuate razii în localitățile raionului, verificate sobe, intruite persoane (în special persoanelor cu mulți copii și cei socilmente vulnerabili). O deosebită atenție s-a acordat blocurilor locative unde se mai utilizează gazul lichefiat.

”Direcția Asistență Socială Asistență Socială și Protecție a Familiei este pregătită pentru sezonul rece”, a afirmat Tudor Potlog, șef adjunct. Asistenţii sociali comunitari şi lucrătorii sociali în colaborare cu inspectorii DSE Ungheni vizitează la domiciliu persoane în dificultate. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Ungheni prin intermediul Centrului de plasament pentru persoanele fără adăpost Sculeni, Serviciul social Asistenţă parentală profesionistă, Serviciul sprijin pentru familiile cu copii, Fondul local de susţinere socială a populaţiei, Serviciul deservire socială la domiciliu, are capacităţi suficiente de a susţine persoanele alfate în situaţie de risc în perioada rece.

În scopul oferirii măsurilor adecvate de protecție, persoanelor care se află în situație de risc de hipotermie Vă informăm că, în comuna Sculeni activează Centrul de plasament pentru persoanele fără adăpost cu o capacitate de de 45 paturi. Istituția dispune de izolator cu 2 paturi în caz de plasament de urgență. La moment în centru sînt plasate 26 persoane.

Despre Asigurarea cu curent electric în iarna 2016-2017, a informat Valeriu Calmațui, director SA ”Red Nord” filiala Ungheni. Întreprinderea rRed Nord este dotată cu tehnică, anul acesta s-au făcut investiții de 90 mii lei, dar totuși ne confruntăm cu anumite probleme și anume: nu reușim să preîntîmpinăm toate cazurile de cădere a ramurilor care amenință liniile aeriene, operatorii de la Ungheni nu dirijează cu rețelele electirce de 10.000 volți care sînt în gestiune operatorilor de la Băți, aceast fapt încetinește procesul de înlăturare a anumitor avarii.

”Mulți cetățeni se încălzesc de la reșouri și lipsa curentului electric ar putea fi vitală pentru aceștia în cazul temperatuli joase, de aceea este inadmisibilă întreruperea curentului”, a atenționat președinta.

Despre asigurarea cu gaze naturale a raportat Ion Vișnevschi, director ”Ungheni Gaz” SRL. Acesta a afirmat întreprinderea este dorată cu tehnica necesară și unități de transport. Se speră că utilajul va rezita temperaturilor scăzute. De notat că în anul 2018 se prevede instalarea unui nod de gaze la Todirești, pentru a asigura raionul din 2 surse.

sezonulrece2sezonulrece3sezonulrece4sezonulrece5