Ieri, 15 decembrie curent, în cadrul Consiliului raional Ungheni s-a desfăşurat Comisia Raională pentru situaţii Excepţionale, cu participarea doamnei Ludmila Guzun, preşedintele Comisiei şi a membrilor, avînd  următoarea ordine de zi:

1.    Cu privire la acţiunile întreprinse pentru pregătirea drumurilor raionale către sezonul  de iarnă, raportor Valentin Poia, şef S.A. „Drumuri-Străşeni”, sectorul Ungheni, Constantin Fuior, Şef SCGCD

2.    Cu privire la executarea Planului la protecţia Civilă a raionului Ungheni pentru anul 2015, raportor Dumitru Sasu, şef adjunct DSE Ungheni

3.    Cu privire la verificarea respectării securităţii antiincendiare la obiectivele de agrement şi aglomerări de persoane din raionul Ungheni în perioada 03-30.11.2015, raportor Oleg Blişceac, Şef DSE Ungheni

4.    Cu privire la pregătirea persoanelor socialmente vulnerabile către sezonul rece de iarnă, raportor Tudor Rădeanu, şef DASPF Ungheni

În raportul său, dl Constantin Fuior, şef SCGCD menţioneză că pînă la 10.12.2015 au fost reparate unele porţiuni de drumuri în variantă albă, şi anume:

       L376.2 – spre Boghenii Noi

       L376.4 – spre Mînzăteşti

       L376 R17 – Ţighiri-Hristoforovca

       L386 – Todireşti-Grăseni

       L388 – spre s. Corneşti

       L391- Rădenii Vechi-Bahmut

       L392.1 – spre Grozasca

       L 392.2 – spre Floriţoaia Nouă

       L393.1 – spre Rezina

       Drum de acces spre liceul Elada s. Măcăreşti

       Drum spre casa familială din s. Petreşti

În aceaşi ordine de idei au fost menţionate şi unele porţiuni de drumuri care au fost reparate cu beton asfaltic:

       L257 R16 – Izvoare-Sculeni

       L374 R42 spre Buzduganii de Sus

       L376.1 – spre s. Poiana

       L376.3 – spre Sineşti

       L376.5 – spre Măcăreşti

       L376.7 – spre Condrăteşti

       L378 – Pîrliţa-Agronomovca-Negurenii Vechi

       L392 – Ungheni-Cetireni-Alexeevca

       L393R1 – Mănoileşti-Cetireni

       Strada M.Eminescu, or. Ungheni.

Per total, au fost investite peste 7 mln lei. Pe porţiunile de drum unde circuitul rutier pe timp de iarnă este dificil, au fost depozitate peste 318 tone de material antiderapant în valoare de 113 mii lei. Ţinem să menţionăm că în urma licitaţiei nr 879/15 din 16.10.2015 Consiliul raional Ungheni a contractat serivicii de întreţinere a drumurilor de acces spre localităţile raionului cu S.A. „Drumuri-Străşeni”.

Domnul Valentin Poaia, şef al sectorului Ungheni S.A:”Drumuri-Străşeni”, ne aduce la cunoştinţă că în gestiunea sectorului se află la evidenţă 104.870 km de drum de importanţă naţională şi 267.2 km de drumuri locale. În total, drumuri publice pe sectorul Ungheni: 372.07km. Tot dlui menţionează că pe parcursul anului 2015, activitatea colectivului sectorului Ungheni a fost îndreptată asupra îndeplinirii lucrărilor de întreţinere a drumurilor, construcţiilor inginereşti cît şi mijloacelor tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere într-o stare satisfăcătoare de exploatare pentru menţinerea securităţii circulaţiei rutiere. La acest capitol, dl Dumitru Sasu, intervine cu ideea de a plasa noua tehnică cu menirea de dezăpezire şi detractare în zona cea mai anevoiasă pe timp de iarnă în raionul Ungheni, şi anume Corneşti. Totodată, dlui atenţionează primarii localităţilor de a veni în întimpinarea Direcţiei ca atunci cînd se poate interveni la dezăpezirea anumitor porţiuni din drumurile locale, să se facă acest lucru.

Tehnica destinată perioadei reci a anului deţinută la moment de către sectorul Ungheni a S.A.”Drumuri-Străşeni”  este pregătită în acest scop, iar la dispoziţia ceteţenilor este organizat serviciul Non-Stop cu nr. de telefon: 0236/2-53-31, la care se poate apela în caz de necesitate.

Domnul Oleg Blişceac, şef DSE Ungheni ne aduce la cunoştinţă că pe parcursul a 11 luni ale anului 2015, pe teritoriul raionului Ungheni au fost înregistrate 19 situaţii excepţionale dintre care:

-18 cu caracter tehnogen, depistarea muniţiilor neexplodate

– 1- cu caracter natural, vînt puternic

Tot în această perioadă au fost înregistrate 3 cazuri de înec.

Avînd în vedere incendiul produs în România, Bucureşti, 31.10.2015, la obiectivul de agrement „Clubul Colectiv”, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a emis Dispoziţia cu nr. 27/590 din 03.11.2015 cu privire la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi suplimentare de verificare a respectării securităţii antiincendiare în unităţile de agrement din raionul Ungheni. În urma verificării respective, la cea mai mare parte a instituţii cu această menire au fost depistate nereguli şi neajunsuri la sistemul de protecţie antiincendiară. Astfel au fost întreprinse măsurile de rigoare, aplicate amenzi corespunzătoare şi întocmite procese verbale.

La capitolul persoane socialmente vulnerabile şi pregătirea lor către sezonul rece 2015-2016, dl Tudor Rădeanu, şef DASPF, ne informează că pentru 11 luni ale anului 2015 a fost alocat ajutor social în sumă de 21mln147 mii lei a cîte 2600 per persoană/lună. Totodată, în perioada rece a anului   asistenţii sociali comunitari şi lucrătorii sociali în colaborare cu inspectorii DSE Ungheni vizitează la domiciliu persoane în dificultate. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Ungheni prin intermediul Centrului de plasament pentru persoanele fără adăpost Sculeni, Serviciul social Asistenţă parentală profesionistă, Serviciul sprijin pentru familiile cu copii, Fondul local de susţinere socială a populaţiei, Serviciul deservire socială la domiciliu, are capacităţi suficiente de a susţine persoanele alfate în situaţie de risc în perioada rece.

Preşedintele raionului Ungheni, doamna Ludmila Guzun intervine cu îndemnul ca fiecare să îşi exercite cu responsabilitate atribuţiile pentru a preveni eventuale situaţii de risc. În acest sens, primarii localităţilor sunt rugaţi să întreprindă toate măsurile necasare ca pentru perioada rece si în cazul precipitaţiilor sub formă de ninsoare, drumurile locale, dar şi cele de acces să fie dezăpezite şi asigurate cu material antiderapant. O atenţie deosebită, doamna preşedinte atrage spre acele porţiuni de drumuri pe care are loc transportarea elevilor către şcolile incluzive. „Este datoria noastră ca APL de nivel I şi II să asigurăm funcţionalitatea serviciilor vitale pentru cetăţenii noştri în perioada rece a anului şi nu numai. Implicarea la timp şi soluţiile intreprinse în comun vor face ca cetăţenii raionului Ungheni să depăşească unele din problemele ce se pot întîlni anume în perioada rece a anului”, a menţionat preşedintele raionului Ungheni, dna Ludmila Guzun.