Astăzi, 15 decembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a întrunit Comisia pentru Situaţii Excepţionale a raionului Ungheni la care participă președintele comisiei, Ludmila Guzun, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Petru Gherasimov, membrii comisiei și primarii. Conform ordinii de zi, sunt puse în discuție  subiecte ce țin de pregătirea complexului socio-economic al raionului pentru sezonul de iarnă 2017-2018, realizarea planului Protecției Civile al raionului pentru anul 2017, nivelul de pregătire a instituțiilor Medico-Sanitare Publice în domeniul Protecției Medico-Biologice a populației, rezultatele evaluării riscului de incendiu în sectorul locativ al raionului în perioada rece a anului ș.a.