Astăzi, 12 august curent, la Consiliul raional Ungheni a avut loc Comisia raională pentru situaţii excepţionale. Preşedintele Comisiei: doamna Ludmila GUZUN, preşedintele raionului, prim-vicepreşedintele comisiei: domnul Serghei LACUSTA, vicepreşedintele raionului, domnul Oleg BLIŞCEAC, şef DSE Ungheni: vicepreşedintele comisiei, domnul Igor VRĂNESCU, inspector şef, Inspectoratul de poliţie Ungheni: vicepreşedintele Comisiei, domnul Alexandru GAVRUILIŢA: secretarul Comisiei.

Comisia s-a desfăşurat cu următoarea ordine de zi:

1.   Examinarea Dispoziţiei Vicepreşedintelui Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a RM, Şefului Serviciului PC şi SE sub nr. 234d din 06.08.2015, cu privire la prevenirea incendiilor în fîşiile forestiere şi localităţile raionului.

     Raportor: Oleg Blișceac, șef Direcţie Situaţii Excepţionale Ungheni

2.  Audierea raportului Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni privind asigurarea or. Ungheni cu apă şi posibila sistare a alimentării cu apă potabilă a or. Ungheni. Surse alternative şi mijloace tehnice disponibile în cazurile menționate.

     Raportor: Petru Scutaru, director Î.M. „Apă-Canal” din Ungheni 

3.  Audierea raportului Inspecției Ecologice Ungheni privind situaţia nefavorabilă pe lacul Delia.

     Raportor: Grigore Vlas, șef Inspecţie ecologică Ungheni

4.  Audierea raportului privind starea bazinelor acvatice din teritoriul raionului Ungheni.

     Raportor: Dumitru Sasu, şef adjunct Direcţie Situaţii Excepţionale Ungheni

5.  Audierea raportului privind starea sistemului de înştiinţare centralizată a populaţiei din teritoriul raionului Ungheni.

     Raportor: Dumitru Sasu, şef adjunct Direcţie Situaţii Excepţionale Ungheni

Una din probleme discutate pe parcursul şedinţe, s-a referit la identificarea şi inventarierea autovehicolelor speciale pentru transportul apei potabile în caz de necesitate, ţinînd cont de condiţiile climaterice la moment. Sarcina a fost atribuită serviciului ingineresc.

Pentru chestiune de pe ordinea de zi referitor la situaţia iazurilor din raion, s-a constatat că iazurile, la momentul de faţă nu corespund normelor impuse. Din acest motiv, DSE Ungheni va elavora un plan ce ma cuprinde măsurile necesare transmis de altfel tuturor posesorilor de iazuri din raion pentru a aduce starea lor la normele necesare.