Membrii Comisiei Situații Excepționale a raionului Ungheni s-au întrunit în ședință ordinară la data de 19 ianuarie curent. Conform ordinei de zi au fost puse în discuție următoarele subiecte: cu privire la ordinea de înștiințare și adunare a Comisiei situații excepționale a raionului Ungheni; cu privire la aprobarea Planului de lucru al Comsiei situații excepționale a raionului pentru anul 2017; cu privire la precizarea componenței și a sarcinilor serviciilor protecției civile a raionului în caz de situații excepționale și cu privire la executarea indicațiilor Prim-ministrului Republicii Moldova puse în discuție în cadrul ședinței operative din 09 ianuarie 2017.

Andrei Racoveţ, şef-adjunct Direcţie situaţii excepţionale Ungheni, a comunicat că în prezent DSE Ungheni dispune de 19 sirene electrice, dintre care 15 sirene or.Ungheni și câte 1 sirenă or.Corneşti, s.Pîrliţa, s.Costuleni și s.Teşcureni. În cadrul ședinței a fost prezentată informaţia privind ordinea de înştiinţare şi adunare a Comisiei situaţii  excepţionale a raionului Ungheni, inclusiv, și Planul de lucru al Comisiei situaţii excepţionale a raionului pentru anul 2017. De asemenea, au fost examinate urmăroarele probleme: identificarea porțiunilor de drumuri cele mai afectate pe timp de ninsoare, ger și viscol; examinarea posibilităților de a instala parapete, garduri de protecție, sădirea plantelor, precum și altor metode de stopare a zăpezii, și identificarea forțelor și mijloacelor antrenate pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a drumurilor în condițiile climaterice nefavorabile.

În urma ședinței, s-a decis ca SA “Drumuri Străşeni” filiala Ungheni să ţină la control curăţarea porţiunilor de drum periculoase supuse înzăpezirii, să instaleze panouri de protecţie a carosabilului împotriva intemperiilor (zăpezii) pe porţiunile periculoase de drum după posibilitate și să cureţe prioritar porţiunile de drum pe care are loc transportarea elevilor la instituţiile de învăţămînt. Primarii oraşelor, comunelor, satelor vor întreprinde toate măsurile necesare pentru dezăpezirea drumurilor locale şi asigurarea acestora cu material antiderapant. La rândul său, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei de comun cu primarii oraşelor, comunelor, satelor va întreprinde măsurile necesare pentru protecţia familiilor socialmente vulnerabile în perioada rece a anului.

Ședința Comisiei situațiilor excepționale a raionului Ungheni a fost prezidată de vicepreședintele raionului, Serghei Lacusta.

uohl