COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist principal în cadrul Aparatului președintelui raionului

Nr. d/o

Nume, prenume

 

1.   

 

Racoviţă Mihail

2.   

 

Vetrici Olga

 

 

 

Data desfăşurării: 03.09.2015, ora 09.00

Locul desfăşurării: sala de Şedinţe a Consiliului raional Ungheni