În perioada 1 aprilie – 25 mai, anul curent, în cadrul Campaniei de primăvară de salubrizare a localităților și amenajare a obiectelor acvatice, inițiate de Inspectoratul Ecologic de Stat, s-a desfășurat concursul ecologic ,,Cea mai salubră și cea mai amenajată localitate”.

Pentru promovarea unui mediu curat, în competiție s-au înscris  primăriile: Unțești, Buciumeni, Alexeevca, Rădenii Vechi, Boghenii Noi, Hîrcești și Florițoaia Veche.

În cadrul evaluării, Consiliul de administrare a Fondului Ecologic a analizat amenajarea intrărilor în localitate, lichidarea gunoiștilor stihiinice, amenajarea gunoiștii autorizate, curățarea zonelor de protecție a fîntînilor, izvoarelor, cursurilor de apă, salubrizarea spațiilor verzi, evacuarea de pe terenurile publice a materialelor de construcție, tehnicii, lemnelor ș.a.

știgători au fost desemnați:

Locul I – Primăria Rădenii Vechi

Locul II – Primăria Hârceşti

Locul III – Primăria Floriţoaia Veche

Primăriile cîștigătoare vor implementa în comunitățile lor proiecte de salubrizare a teritoriului, finanțate din Fondul Ecologic Local.