Lista  specialiştilor din cadrul Centrului Resurse şi Atragere a Investiţiilor

Nume, Prenume

Funcţia

Telefon

1

Petre Violeta

 Director CRAI

0236-22781

2

Muşet Natalia

Consultant CRAI

0236-22781