Lista angajaților Direcției Asistență Socială şi Protecţei a Familiei Ungheni

Nume, Prenume Funcția

Telefon

1. Tudor Rădeanu Şef Direcţie Asistenţă Socială şi Protecţei a Familiei Ungheni 0236 2-25-48
2. Constantin Potlog Şef–adjunct DASPF Ungheni 0236 94-151
3. Cebotaru Corina Şef–adjunct Directie 0236 2-48-51
4. Feodora Boguşevici Contabil-şef 0236 2-33-41
5. Vitalie Olaru Specialist principal resurse umane 0236 2-44-48
6. Marina Croitoru Şef secţie protecţie a familiei şi copilului 0236-2-80-76
7. Larisa Bubnova Specialist principal în problemele familiilor cu copii  în situatii de risc 0236-2-80-76
8. Svetlana Beşliu Şef serviciu asistenţă parentală profesionistă 0236 2-80-76 ; 0236 2-31-74
9. Grecu Victor Şef serviciu ingrijire sociala la domiciliu 0236 2-83-47
10. Andrei Chiorescu

Tatiana Lupan

Psiholog

Psiholog

0236 2-62-01

0236 2-27-05

11. Viorica Său Şef serviciu persoane adulte şi cu disabilităţi 0236 2-83-47
12. Svetlana Arhiri Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu disabilitaţi 0236 2-83-47
13. Frasin Adriana Şef serviciu social asistenţă personală 0236 2-31-74
14. Enachi Nicoleta Şef serviciu social «Echipă Mobilă» 0236 2-75-17
15. Lucreţia Bolotovici Şef serviciu asistenţă comunitară 0236-94-151
16. Svetlana Nemţanu Şef serviciu ingrijire sociala la domiciliu 0236 2-83-46
17. Galina Opinca Specialist principal în administrarea ajutorului social 0236 3-02-95
18. Eugenia Enache Specialist Fondul Local de susţinere social a populaţiei 0236 2-48-51
19. Elena Botnarenco Şef serviciul Respiro 0236 63-0-95
20. Leucă Nicolae Şef serviciu social «Casa comunitară» 236 63-4-84
21. Viorica Ciobanu Felcer Protezist 0236 2-83-46
22. Musteață Elena Manager Centrul pentru persoanele fără adăpost Sculeni 0236 63-3-94