Lista angajaților Direcției Educație Ungheni

  Nume, prenume Nr. birou Telefon Funcția
1 Pancu Iulia 216 0236-22748 Șef Direcție
2 Popa Olga 214 0236-22827 Șef adjunct
3 Cibotari Iulia 217 0236917 Șef serviciu  Management Resurse Umane
4 Moraru Lilia 212 0236-23598 Președinte al Consiliului Raional al FSEȘ
5 Moraru Cristina 212 0236-23598 Contabil Consiliul Raional al FSEȘ
6 Prepeliță Corneliu 204 0236-23782 specialist principal, responsabil  de predarea istoriei
7 Zagoreanu Parascovia 206 0236-23956 Specialist principal, inspector școlar, responsabil de predarea limbii ruse
8 Grițco Galina 206 0236-23956 Șef secție Politici Educaționale și Management, responsabil de predarea limbilor străine
9 Negară Elena 211 0236-20712 Specialist principal metodist învățămînt primar
10 Lazar Tatiana 213 0236-24601 Specialist principal, domeniul tineret și sport
11 Sacacol Marian 213 0236-24601 Specialist metodist, responsabil de educația fizică și sport
12 Baranețchi Boris 208 0236-27497 Specialist superior, responsabil de predarea fizicii și informaticii
13 Nucă Ana 209 0236-26917 Specialist metodist, responsabil de predarea geografiei
14 Ranețcaia Natalia 210 0236-20713 specialist
15 Malcoci Maria 207 0236-23955 Specialist metodist, responsabil de învățămîntul preșcolar
16 Grigore Vasile 203 0236-22971 Specialist principal, metodist
17 Brașovianu Nicolae 208 0236-27497 Specialist principal metodist, responsabil de predarea matematicii
18 Grinciuc Olesea Anticamera 0236-22748 Secretar-dactilograf
19 Poia Veronica 209 0236-26917 Specialist coordonator, responsabil de asigurarea didactico-metodică
20 Rusu Macar 205 0236-22094 Contabil  Șef
21 Moisei Tatiana 205 0236-22094 Contabil șef adjunct
22 Drobot Natalia 203 0236-22971 Economist
23 Eșanu Sergiu 205 0236-22094 Contabil
24 Rusu Ruslan 204 0236-22769

0236-24991

Șef serviciu de deservire a rutelor școlare