Tatiana Lazar

DATE PERSONALE      Tatiana Lazar
Domiciliat: str.Gavriil Bănulescu Bodoni 24, 3600 Ungheni (Republica Moldova)
  telefon: +373068062504
   lazartatiana.de@gmail.com

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

23/09/2003–Prezent Specialist principal
Direcția Educație Ungheni, Ungheni (Republica Moldova)

 

07/07/1998–22/09/2003 Director adjunct
Școala primară-grădiniță ”Mihail Sadoveanu”, Ungheni (Republica Moldova)

 

17/09/1996–06/07/1998 Învățătoare
Școala primară particulară ”DEI”, Ungheni (Republica Moldova)

 

19/09/1989–16/09/1996 Inspector pe educație preșcolară
Direcția Orășenească Învățământ, Ungheni (Republica Moldova)

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

1972–1976 Diplomă cu mențiune Educator
Școala pedagogică ”B. Glavan”, Soroca (Soroca)

 

1985–1989 Diplomă de studii superioare lector de psihologie și pedagogie preșcolară, educator-metodist
Institutul Pedagogic ”Alecu Russo”, Bălți (Republica Moldova)

 

1998–1999 Certificat Învățător clasele primare
Institutul de perfecționare a carelor didactice, Tiraspol (Republica Moldova)

 

COMPETENŢE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e) română
Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
rusă C2 C2 C2 C2 C2
franceză A2 B1 A2 A2 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar – B1 și B2: Utilizator independent – C1 și C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe de comunicare ▪     bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca specialist în domeniul tineret și sport

▪     excelente abilităţi de interacţiune și socializare, ca pedagog

 

Competenţe organizaţionale/manageriale ▪     anganjament și liderism, prin experiența căpătată ca responsabil de protecția copiilor de ANET (Abuz, Neglijare, Exploatare, Trafic)

▪     bune competenţe de organizare, dobândite ca responsabil pe activitatea Directorilor adjuncți pentru educație

▪     bune abilităţi de conducere a unei echipe, dobândite ca curator al instituțiilor de învățământ din raion

 

Competenţe dobândite la locul de muncă ▪     o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii în domeniul educației

▪     mentor și facilitator pentru organizarea activităților dein domeniul tineret și sport

 

Competențele digitale AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme
Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar
Competențele digitale – Grilă de auto-evaluare

 

Declarație de avere și interese personale

 

 

Vasile Lupu

 

DATE PERSONALE

– Fabrica de pâine Ungheni, șef Secție reparații și construcții

–  ÎS Centrul resurselor Informaționale de Stat  „Registru”, șef  Birou de     examinare și evidență al Transportului Ungheni

2012-2013- SRL „ Danova –Prim”, inginer

2014-2015 –Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Ungheni, șef serviciu

2015-2019- Compania Națională de Asigurări în Medicină, jurist coordonator

2019-prezent- Consiliul Raional Ungheni, vicepreședinte

 

Declarație de avere și interese personale