La 13 iunie curent, șeful serviciului relații funciare și cadastru a raionului Ungheni a participat la conferința ,,Datele spațiale în Republica Moldova”, eveniment organizat in cadrul Proiectului de Inregistrare si Evaluare Funciară in parteneriat cu Agenția Geodezie Cartografie și Cadastru.

În cadrul acestui eveniment, care a reunit peste 70 de reprezentanți din partea autorităților publice centrale și locale, sectorului academic, experți internaționali,a fost prezentat Geoportalul INDS ➡️ https://geoportalinds.gov.md/ro/geoportal-ro/, ce reprezintă punctul unic de acces pentru căutarea, vizualizarea și descărcarea datelor spațiale din diverse surse.

Infrastructura Națională de Date Spațiale (INDS) din Republica Moldova a fost consolidată, oferind acces liber la datele spațiale necesare pentru planificarea urbană și regională eficientă, previziunea și gestionarea corectă a impactului asupra mediului, dezvoltarea economică, realizarea cu precizie a lucrărilor cadastrale și alte activități importante pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova.