La data de 14 martie 2024, reprezentații Consiliului Raional Ungheni și ai Direcției Situații Excepționale Ungheni au participat la Conferința finală a Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 și Târgul proiectelor, în cadrul căruia, au prezentat la un înalt nivel rezultatele și impactul proiectelor transfrontaliere implementate de către Consiliu:

– ”Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor de urgență comune în zona transfrontalieră”, 2 SOFT /4.2.146.

– RETRANS ”Reabilitarea infrastructurii de transport în zona transfrontalieră Ungheni-Iași care vizează intru fluidizarea traficului în punctul de trecere a frontierei Sculeni”, 1HARD/3.1/22.

În cadrul Tîrgului de proiecte, au fost prezentate către participanții Conferinței, materiale informative și de vizibilitate privind proiectele menționate, imagini foto ce prezentau activitățile proiectului, cît și o parte din echipamentul specializat de intervenții achiziționat.

​În cadrul panelurilor de discuții a fost menționată de către oficialii Uniunii Europene impactul pozitiv al Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 încheiat și au exprimat certitudinea că viitorul Program Interreg va aduce și mai multe schimbări benefice pentru Republica Moldova. Numai unind eforturile și consolidând parteneriatele se va reuși să aducem Republica Moldova pe calea sa către UE.