La 28 decembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni s-a desfășurat Conferința națională ,,Factorii care influențează formarea axiologică a elevului de azi – cetățeanul de mâine”. La lucrările conferinței au participat managerii școlari, directorii educativi, elevi, părinți. În calitate de invitați de onoare au fost prezenți: șefa Direcției Învățământ Hîncești, Valentina Tonu, șefa Direcției Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni, Nina Sterpu, consilierul raional, Svetlana Ciobanu, protoiereul Andrei Ursoi, secretarul Consiliului municipal Ungheni, Tudor Gavriliuc, Angela Ciocîrlan, directorul Centrului Regional de Resurse pentru Tineret Ungheni.

Moderatorul evenimentului a fost Dna Iulia Pancu, șefa Direcției Educație Ungheni. În  mesajul de salut Dna Pancu a subliniat  actualitatea și utilitatea subiectului pus în discuție. Cu un mesaj de salut au venit și vicepreședintele raionului, Alexandru Brînză și consulul României în Republica Moldova, Petru Lițiu.

Comunicările în plen au fost prezentate de către Diana Bencheci, doctor în științe politice și  Sergiu Soltan, antreprenor.Fiecare dintre vorbitori a pus în evidență rolul instituției de învățământ și a cadrului didactic în formarea la elevi a unui sistem de valori şi repere axiologice general umane pentru a avea ulterior cetățeni activi, oameni de succes, persoane cu dragoste de neam și țară.
Agenda conferinței a inclus și activitatea extrașcolară organizată cu participarea colectivelor de elevi din instituțiile publice LT ”Gh. Asachi”, LT ”Elada”, LT ”Mihai Eminescu”, LT ”A. Mateevici”,gimnaziul Costuleni.
Conferința și-a finalizat lucrările cu un panel de discuții l-a care au participat reprezentanții părinților, cadrelor didactice, elevilor, ce au reiterat necesitatea  unei noi abordari în formarea caracterului şi a educaţiei pentru valori atât din partea cadrelor didactice  cât și a familiei.
Ca urmare a unei bune colaborări regionale pe dimensiunea educațională, în cadrul evenimentului de astăzi a fost semnat și un acord de parteneriat, încheiat între Direcția Educație Ungheni și Direcția Învățământ, Tineret și Sport Nisporeni.