Astăzi, 26 august curent, s-a desfăşurat Conferinţa pedagogică raională cu genericul „Acces, Relevanţă, Calitate în Educaţie- Competenţe pentru Prezent şi Viitor”, organizată de Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport.

La conferinţă au participat: preşedintele raionului Ungheni, dna Ludmila GUZUN, reprezentantul Ministerului Educaţiei, doamna Angela POPOVICI, şef DÎTS, doamna Iulia PANCU, vicepreşedintele raionului Ungheni responsabil de domeniul învăţămîntului, domnul Petru GHERASIMOV, vicepreimarul oraşului Ungheni responsabil de domeniul învăţămîntului, domnul Petru LANGA, colaboratorii DÎTS, cadrele didactice şi manageriale ale instituţiilor şcolare şi preşcolare din raion.

S-a menţionat că anul de studii 2014-2015 s-a remarcat prin crearea şi menţinerea unui sistem de învăţămînt durabil, stabil, eficient şi relevant, asigurarea condiţiilor de învăţare, egalitatea în şanse, valorificarea resurselor umane şi financiare, implementarea curriculei la toate treptele de şcolaritate, extinderea practicilor bune, susţinerea procesului de socializare şi incluziune şcolară, motivarea elevilor dotaţi, asigurarea cu echipament modern informaţional şi comunicaţional.

Este important să subliniem că rezultatele înregistrate de elevi în toate aspectele vieţii şcolare confirmă ponderea personalului didactic calificat din sistemul educaţional raional.

S-a dezvoltat de altfel o reţea şcolară eficientă prin reorganizarea unui şir de instituţii. Este în creşetere numărul de grădiniţe revitalizate. Creşte ponderea cadrelor calificate. Au fost create centre de resurse pentru copiii cu CES, asigurate servicii necesare pentru incluziune în instituţiile de învăţămînt.

Discuţiile şi dezbaterile în atelierele şi conferinţele locale, atelierele raionale şi conferinţa în plen, reconfirmă faptul că obiectivul strategic „Acces, Relevanţă, Calitate în Educaţie – Competenţe pentru viPrezent şi Viitor” este un deziderat de importanţă majoră pentru întreaga societate.

În ajunul sărbătorilor naţionale Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române, dar şi cu începutul unui nou an şcolar, cer prezenţi au primit sincere felicitări, urări de bine, succese şi noi puteri din partea prezidiumului conferinţei.