În data de 3 decembrie curent, Consiliul Raional Ungheni a găzduit Conferinţa Regională în domeniul managementului deşeurilor solide. La eveniment au participat autorităţile publice locale din cele 13 raioane ale Regiunii Centru (Regiunea Centrucuprinde raioanele:  Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hânceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti și Ungheni), pentru a discuta despre noile modalităţi de management al deşeurilor solide, bazate pe cooperare inter-comunitară. Această întrunire a fost organizată cu scopul de a informa administraţiile publice locale despre situaţia actuală în domeniul managementului deşeurilor solide, precum şi despre conlucrarea cu acestea în vederea dezvoltării studiilor de fezabilitate pentru crearea sistemelor de management integrat al dşeurilor, în conformitate cu prevederile Strategiei de Gestionare a Deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Ministerului Mediului (ME), Ambasadei Franţei în RM, autorităţi publice central şi locale de nivelele I şi II, operatorii serviciilor de salubrizare şi organizaţii neguvernamentale, care se implică în procesul de organizare a gestionării deşeurilor şi în informarea societăţii civile privind noile modalităţi de management al deşeurilor.

În debutul conferinţei, preşedinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun, în calitate de gazdă a evenimentului,  salutînd prezența, a vorbit despre importanța soluţionării acestei probleme  majore, or situaţia actuală în acest domeniu nu mai poate fi tolerată. ”În raionul Ungheni urmează să fie amplasat un centru regional de gestionare a deşeurilor, care urmeazăsă fie implementat concomitent cu alte proiecte de infrastructură, ceea ce este foarte important pentru localitatea care va acceta amplasarea acestui obiectiv major. Urmează încă multă muncă de explicaţie, decizii ale autorităţilor publice locale, care urmează să se asocieze pentru gestionarea în comun a acestui centru”, a menţionat dumneaei.

În cadrul conferinţei a fost evaluat gradul de implementare a obiectivelor Strategiei Naționale de Gestionare a Deşeurilor și a Planurilor regionale de management al deşeurilor, au fost stabilite activităţile prioritare pe termen mediu cu implicarea actorilor relevanți, a fost efectuat un sondaj privind crearea unei Asociaţii Naţionale a Operatorilor de Servicii MDS. Totodată, au fost înaintate propuneri pentru crearea unui grup/comitet de lucru în domeniul managementului  deşeurilor solide.

În final va fi elaborată o listă de propuneri care ulterior va fi înainată către Guvern.

La finanul conferinței, participanții au discutat despre toate aceste aspect în grupuri, după care au formulat concluzii și au stabilit împreună un plan de acțiuni.