În sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni este în desfășurare CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ  ”Experiențe de succes și perspective în incluziune”.

Scopul activității este împărtășirea experiențelor de susces de către experți din țară și de peste hotare în domeniul incluziunii educaționale. Timp de două zile (2-3 noiembrie) vor avea loc vizite la Creșa-Grădinița incluzivă ”Guguța”, Serviciul de asistență psihopedagogică, Casa pentru toți, Manăstirea Hâncu.

Conferința are ca obiectiv să răspundă la întrebările: Cum decurge procesul de incluziune în Republica Moldova? Cum se manifestă la nivel local, în orașul Ungheni? Care sunt beneficiile și practicile de succes atât locale, cât și ale altor țări, precum Portugalia, Irlanda, Germania și România. În acest context se vor desfășura Work-shopuri și comunicări în secțiuni cu tematicile: Bune practici în educația incluzivă la Creșa-Grădinița incluzivă ”Guguța”, Progresul educației incluzive la toate treptele de învățământ, convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, Istoria dezabilității, Atitudine și drepturile omului, Educație incluzivă în Irlanda, Sprijinirea educației inclizive în școlile obișnuite.

”Educația incluzivă este un domeniu relativ nou pentru sistemul educațional al Republicii Moldova. În ultima perioadă se depun eforturi majore pentru a implemeta acest sistem la standartele de educație necesare pentru protejarea persoanelor cu nevoi speciale. Implicarea experților internaționali care au venit cu experiența lor pentru a o disemina în Republica Moldova este necesară și binevenită. În acest proces de educație incluzivă fiecare actor are rolul său: administrația publică locală are menirea să creeze o infrastructură adaptată la domeniul educației incluzive a copiilor, reprezentanții ministerelor au rolul de a elabora politicile necesare, ceilalți actori sunt chemați să implementeze aceste politici și pe umerii cărora este parte cea mai grea – lucrul nemijlocit cu persoanele cu nevoi speciale. Acest eveniment ne oferă posibilitatea să vorbim despre practicile pozitive atât din țară cât și  peste hotare, problemele și soluționarea acestora. Fiecare actor social are rolul său în îmbunătățirea activității în acest domeniu”, a subliniat președinta raionului Ludmila Guzun.

Agenda activității o puteți accesa aici: Agenda Guguta